İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 ŞUBAT 2010

AVRUPA KOMİSYONU AB’DEKİ YEDİ GÜNEŞLENME YATAĞINDAN BİRİNİN SAĞLIKLI OLMADIĞINI AÇIKLADI

 

12 Şubat’ta açıklanan Avrupa Komisyonu’nun yaptığı bir anket çalışması raporunda, AB ülkelerinde kullanılan yedi güneşlenme yatağından birinin AB mevzuatı ultraviyole (UV) radyasyonu güvenlik sınırlarına uygun olmadığı ve konuya ilişkin net bir tüketici kılavuzunun bulunmadığı açıklandı. Konuya ilişkin anket çalışması ve gözetim süreci Eylül 2008 – Eylül 2009 arasında 10 AB ülkesinde (Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, GKRY, Hollanda, Letonya, Macaristan ve Polonya) gerçekleştirildi. Çalışma sırasında 300 farklı yerde toplam 516 güneşlenme yatağı incelendi.

Çalışmanın sonuçlarına bakılacak olunursa ilk olarak, tüketicilerin UV radyasyonunun tehlikeleri konusunda yeteri kadar uyarılmadığı tespit edildi. İkinci olarak, incelemeye alınan güneşlenme yataklarının en az yüzde yirmisinin etiketleme konusunda başarısız olduğu belirlendi. Son olarak, çalışmanın yapıldığı ülkelerdeki yedi güneşlenme yatağından birinin radyasyon güvenlik limitlerini aştığı açıklandı.

Bu doğrultuda rapor, güneşlenme yataklarıyla ilgili piyasa gözetiminin artırılması ve bronzlaşma salonları ile sağlık merkezlerinin tüketici sağlığını koruyan uygulamaları benimsemesi adına kontrol çalışmalarının daha da sıkılaştırılması için Komisyon’u harekete geçirdi. Rapor sonuçlarının yeterince tatmin edici olmaması nedeniyle, çalışmanın ikinci ayağı olarak 12 AB üye ülkesi (önceki ülkelere ek olarak Fransa ve Birleşik Krallık), Avrupa Komisyonu’nun finanse edeceği ortak bir takip girişimi başlatma kararı aldı. Bu proje ile daha fazla denetçiye eğitim verilmesi ve tüketicilerin suni bronzlaşma servislerinin ve ürünlerinin zararlarına karşı daha fazla bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

AB içindeki güneşlenme yatakları, 2006/95/AT sayılı yönetmelik, EN 60335 güvenlik standartları, 765/2008/AT sayılı tüzük ve 2001/95/AT sayılı genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olmak zorunda.