İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 ŞUBAT 2010

KIBRIS’TA KAPSAMLI MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile GKRY Lideri Dimitris Hristofyas arasında yürütülen müzakerelerde 68. görüşme 24 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirildi. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından görüşme sonrasında yapılan açıklamada liderlerin “ekonomi” başlığını ele aldıkları ifade edildi.

Liderlerin temsilcileri ve teknik komite mensupları 26 Şubat tarihinde bir araya gelerek ekonomi başlığına ilişkin çalışmaları sürdürdüler. Liderlerin bir sonraki görüşme tarihi 4 Mart olarak belirlendi.

Avrupa Birliği tarafından KKTC’nin izolasyonunun sona erdirilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın AB’ye yakınlaştırılması amacıyla kabul edilen Mali Yardım Tüzüğü kapsamında çeşitli projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda;

  • Toplam 188 KKTC’li çiftçiyi içerecek şekilde 141 hibe verilecek. Sağlanacak desteğin miktarı 15 bin ila 100 bin Avro arasında değişiyor. Söz konusu hibeler 2008 yılında kabul edilen “Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında sağlanıyor. Programın toplam değeri 5 milyon Avro ve hedef kitlesini çiftçiler ile üreticiler oluşturuyor.
  • Yerel girişimcilerin tahıl, meyve, sebze, patates ve günlük tüketim maddelerine ilişkin kapasitelerini geliştirmelerini amaçlayan “Kırsal İşletmelerin Desteklenmesi” başlıklı 2009 yılına ait program dâhilinde 47 hibe veriliyor. Bu hibelerin değeri de 10 bin ila 150 bin Avro arasında değişiyor. Söz konusu başlık kapsamında aynı zamanda kırsal turizmin, küçük çaplı balıkçılığın ve kırsal mikro işletmelerin desteklenmesi hedefleniyor.
  • Gençlerin değişimi ve insanlar arası etkileşimin geliştirilmesi amacıyla da toplam 8 proje destekleniyor. Destek miktarının 13 bin ila 129 bin Avro arasında değiştiği projelerin masraflarının yaklaşık %90’ı AB tarafından karşılanıyor. Proje etkinlikleri arasında çalıştay, seminerler ve konferanslar da yer alıyor.

Bilindiği üzere AB Konseyi tarafından 27 Şubat 2006 yılında kabul edilen ve adanın birleşmesinin hızlandırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs’a tahsis edilen 259 milyon Avro tutarındaki Mali Yardım Tüzüğü’nün 5 yıl süreyle Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanması öngörülüyor. 18 Aralık 2009 tarihine kadar Yardım Programı kapsamındaki miktarın %99’undan faydalanıldığı, çoğu hibe olmak üzere 880 sözleşme imzalandığı ve projelerin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.