İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 ŞUBAT 2010

AVRUPA SANAYİCİLERİ YUVARLAK MASASI’NIN “2025 YILINDA REKABETÇİ BİR AVRUPA İÇİN YENİ BİR VİZYON” ADLI RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (European Round Table of Industrialists), Türkiye’den Eczacıbaşı Grup ve Sabancı Holding’in yer aldığı ve Renault, Nokia, Vodafone, Fiat, Total ve Unilever gibi sanayi ve teknoloji sektörlerinde lider konumdaki şirketlerin icra ve yönetim kurulu başkalarının üye olduğu bir platform. Bu platform, Avrupa endüstrisinin sorunlarını AB yetkililerinin gündemine getiriyor ve yetkililere politika önerilerinde bulunuyor. Bu bağlamda, 2010’un Şubat ayında, AB ülkelerinin ekonomilerini güçlendirmek ve özellikle uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak amacıyla, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası’nın “2025 yılında rekabetçi bir Avrupa için yeni bir vizyon” adlı raporu yayımlandı.  Aslında, bu rapor, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı “2025 yılında Dünya: Yükselen Asya ve sosyo-ekolojik geçiş” adlı çalışmadan yola çıkıyor. Avrupa Komisyonu’nun söz konusu raporunda, Avrupa Birliği’nin, dünyadaki üretim payı, ihracat hacmi, bilim ve teknoloji önderliği açısından başta Çin, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere Asya ülkelerine karşı rekabet gücünü kaybedeceği vurgulanılıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin, hammadde ve enerji ithalatına bağımlılığının artacağı öngörülüyor. Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası, Avrupa Birliği’nin, bu eğilimin önüne geçmek için küresel gelişmelere ayak uydurması gerektiğini belirtiyor. Adı geçen 2025 Vizyon Raporu’nda politika önerileri 5 ana başlıkta toplanıyor:  sürdürülebilir büyüme; küresel piyasalara iyi entegre olmuş bir ekonomi; yenilikçi güç, insan, eğitim ve kültür temelli üretkenlik, ve son olarak kararlı, güvenilir ve saydam bir yönetim modeli. Politika önerileri arasında ise şunlar yer alıyor:  Avrupa Birliği Tek Pazarının, mali hizmetleri ve dijital ve enerjiye ilişkin alanları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi, Doha Turu’nun tamamlanması, ticaretin serbestleştirilmesinin sürdürülmesi.

Rapor, hem Avrupa Birliği’nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmanın hem de iklim değişikliği ile mücadele sürecinde çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinin önemini vurguluyor. Bu kapsamda, Ar-Ge destek fonlarının artırılması, bu fonların araştırma ve yeniliğe daha fazla ağırlık verecek şekilde tadil edilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi gibi öneriler sunuluyor. Rapor ayrıca, Avrupa Birliği’nin en değerli kaynağının “insan” olduğunun altını çizerek bu alanda öğrencilerin hareketliliğinin, hayat boyu eğitimin, iş dünyası ve eğitim sektörü arasındaki işbirliğinin önemini vurguluyor. Öte yandan, Yunanistan’da yaşanan bütçe açığı krizinin gündemde olduğu bir dönemde, raporun, AB ülkelerinin İstikrar ve Büyüme Paktına uymaları gerektiğini belirtmesi de önem taşıyor. 

Avrupa Komisyonu’nun raporuna http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası’nın raporuna ise http://www.ert.be/DOC%5C09117.pdf linkinden ulaşılabilir.