İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 ŞUBAT 2010

HÂKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE YÜKSEK MAHKEMELERIN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN AB FİNANSMANLI PROJENİN AÇILIŞ TÖRENİ ANKARA`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB'ye katılım sürecinde yüksek yargı kurumlarını oluşturan Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Yüksek Mahkemelerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan AB finansmanlı projenin açılış töreni 24 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ve Avrupa Konseyi’nde İşbirliği’nden Sorumlu Direktör Marja Ruotaen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje açılış toplantısında Büyükelçi Pierini, hukukun üstünlüğüne dayanan tüm demokratik devletlerde bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargının devlet ve toplum için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. AB’nin Türkiye’ye dayattığı bir “yargı modeli”nin olmadığını vurgulayan Büyükelçi Pierini, AB’nin çeşitli alanlarda Türkiye’yle paylaşabileceği engin deneyimi ve uzmanlığı bulunduğunu sözlerine ekledi. Söz konusu projenin, Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ile yakından ilgili olduğunu hatırlatan Büyükelçi, proje ile Türkiye’deki Yüksek Mahkemelerde AB standartları ve ilkelerinin uygulanmasının, bu mahkemelerde AB’nin beklentilerine ilişkin farkındalığın artırılmasının ve Avrupa’da benzer görevleri icra eden yüksek yargı kurumlarıyla faydalı ve sürekli bilgi alışverişi için elverişli ortamın yaratılmasının amaçlandığını ifade etti.

Yüksek yargı kurumlarını oluşturan Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Yüksek Mahkemelerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 3,3 milyon Avro tutarındaki proje, Avrupa Konseyi ile Türkiye’deki yüksek yargı kurumları tarafından ortaklaşa yürütülecek. Proje, yüksek yargının içtihat kararlarını oluştururken AB müktesebatı, AİHM tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler, Avrupa Sosyal Şartı hükümleri ile AB ve Avrupa Konseyi’nin paylaştığı diğer Avrupa standartları doğrultusunda değişiklikler yapılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.