İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 ŞUBAT 2010

AVRUPA KOMİSYONU BİYOYAKITLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu elektrik, ısınma ve soğutma amacıyla biyokütle ve biyogazın kullanımı için sürdürülebilirlik kriterlerini içeren raporunu 25 Şubat 2010 tarihinde yayımladı. Komisyon’un bu konudaki tavsiyeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve kullanımına ilişkin 2009/28/EC sayılı Yönerge’ye dayanıyor ve ulusal planların biyokütle iç pazarının işlemesini engellememesini sağlamayı amaçlıyor. Komisyon söz konusu tavsiyeleri 18 ay içerisinde yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Bilindiği üzere AB düzeyinde uyumlaştırılmış kuralların olmamasından dolayı Üye Devletler biyokütle kullanımında kendi ulusal planlarını uyguluyorlar. Komisyon tarafından hazırlanan tavsiyeler Üye Devletlerin biyokütle kullanımı konusunda benzer yollar izlemesini öngörüyor.

Komisyon tarafından tavsiye edilen kriterler şu şekilde:

  • Ormanlardan dönüştürülmüş arazilerde, diğer yüksek karbon depolanan ve biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu alanlarda biyokütlenin kullanımının yasaklanması,
  • Ortak bir sera gazı hesaplama yöntemi belirlenmesi,
  • Ulusal destek planlarının yüksek enerji dönüştürme etkinliğine erişecek tertibatı destekleyecek şekilde farklılaştırılması,
  • Biyokütlenin kaynağının izlenmesi.

Atıkların ulusal düzeyde ve AB düzeyinde çevre düzenlemeleri altında ele alındığı gerçeğinden yola çıkan Komisyon raporda atıklar için herhangi bir sürdürülebilirlik kriteri öngörmüyor.

Komisyon raporuyla birlikte yayımlanan etki analizi, Avrupa’da tüketilen biyokütlenin %90’ının orman atıklarından ve diğer endüstrilerin yan ürünlerinden geldiğini dikkate alarak bağlayıcı kriterlerin Avrupa’daki iktisadi aktörlere önemli bir maliyet getireceğine işaret ediyor. Bu nedenle raporda, bu aşamada daha detaylı yasal düzenlemelerin gerekli olmadığı çıkarımı yapılıyor.

Komisyon tarafından hazırlanan elektrik, ısınma ve soğutma amacıyla biyokütle ve büyogazın kullanımı için sürdürülebilirlik kriterlerini içeren rapor http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/2010_report/com_2010_0011_3_report.pdf adresinde yer alıyor.