İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 ŞUBAT 2010

AB TARIM BAKANLARI KONSEYİ TOPLANDI

22 Şubat tarihinde Brüksel’de toplanan Tarım Bakanları Konseyi’nde üye ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma alanında günümüzde yaşadıkları sorunlar ele alınırken, aynı zamanda Fransa’nın öncülük ettiği öneriyle birlikte, 2013 sonrası Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzenleri hakkında üye ülkelerin görüşleri ortaya kondu.

Toplantıda, Polonya’nın kümes hayvanlarının refahı konusunda üyelik sonrası sahip olduğu uyum süresini uzatma talebi, Avrupa şeker piyasası içerisinde şeker kamışından üretilen şeker ithalatının daha serbest olması ve İtalya’nın tarım arazileri alımı için çiftçilere yapmayı planladığı devlet yardımı konuları ele alındı. Bunun yanında önümüzdeki dönemde Komisyon’un BSE (bovine spongiform encephalopathy) yani deli dana hastalığı için yürürlüğe koyacağı yeni yol haritası ve hayvan refahının izlenebilirliği amacıyla yeni bir etiketleme sisteminin oluşturulması da toplantıda ele alınan diğer konular olarak sıralandı.

Konsey toplantısı aynı zamanda 2013 yılı sonrasında Ortak Tarım Politikası’nın planlanan dönüşümü üzerine üye devletlerin somut öneriler ortaya koymasına olanak sağladı. Bu önerilerden en fazla öne çıkanı ise Fransa’nın yaptığı öneri oldu. Güçlü ancak modern bir piyasa denetimini amaçlayan öneri, üç seviyeli bir denetim mekanizmasını amaçlıyor. Denetim mekanizmasının birinci seviyesini AB düzeyinde alınacak tedbirler oluşturuyor. Bu tedbirler kriz dönemlerinde yürürlüğe girecek korunma önlemleri (safeguard clause), tarım ürünlerinde vadeli işlemler sisteminin kurulması ve fiyat dalgalanmalarına sebep olan spekülatif hareketlerin engellenmesi için üye devletlerin ortak hareket etmesi olarak sıralanıyor. Mekanizmanın ikinci seviyesinde ise tarımsal ürün arzının kontrol edilmesini amaçlayan sektörel tedbirler bulunuyor. Üçüncü seviye ise çiftçilerin şahsi sorumluluklarıyla ilintili ve ürünlerin sigortalanması için AB desteği verilmesi gibi doğrudan çiftçilere yönelik tedbirlerden oluşuyor. 

Fransa Tarım Bakanı Bruno Le Maire, önerdikleri paketle ilgili detayların Almanya ile yakın bir işbirliği içerisinde netleştirildiğini ve bundan sonra önerilen denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi için de Fransa ve Almanya’nın birlikte çalışacağını belirtti.