İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2010

AB REKABETÇİLİK KONSEYİ YEŞİL ARAÇ STRATEJİSİNE DESTEK VERDİ

1 Mart 2010 tarihinde AB Dönem Başkanı İspanya’nın Sanayi Bakanı Miguel Sebastian başkanlığında toplanan Rekabetçilik Konseyi’nin gündeminde Avrupa Birliği için yeni bir sanayi politikası geliştirilmesi vardı. Sanayi ve iç pazardan sorumlu Bakanlar, AB sanayisini daha ileri götürecek girişimler arasında “yeşil araçların” geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ettiler. Konsey toplantısı öncesinde yayımlanan bildiride, Komisyon’un elektrikle çalışan ve hibrid araçlar dâhil, temiz ve enerji-etkili araçlar konusunda bir eylem planı hazırlamaya davet edildiği belirtildi.

Söz konusu eylem planının şu unsurlara ağırlık vermesi hedefleniyor:

  • Başta pillerin yeniden dolumu olmak üzere, yeni teknolojilerin geliştirilmesi için Avrupa’da gerekli altyapının oluşturulması;
  • Temiz ve düşük enerjili araçların tüketiciler için daha cazip kılınması amacıyla yenilikçi araştırma ve geliştirme faaliyetleri;
  • Temiz ve enerji-etkili araçlar konusunda standardizasyon çalışmalarının yapılmasına ve iç pazarın işleyişinin sağlanmasına özel önem verilmesi;
  • Avrupa temiz araç sanayinin desteklenmesi için belirlenen önlemlerin teşvik edilmesi.

Toplantı sonucunda kabul edilen yukarıdaki girişimler arasında en çok tartışma yaratanı standardizasyon çalışmaları olacak. Elektrikle çalışan araçların üretimini en çok savunan ülkeler olan İspanya ve Fransa, bu tür araçların pillerinin yeniden doldurulması konusunda AB standartları belirlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. İngiltere ise, elektrikli araçlara fazlasıyla önem verilmesinin diğer “yeşil” çalışmaların (hibrid gibi) önünü kesebileceği endişesini dile getiriyor. Birçok otomobil fabrikasına ev sahipliği yapan Orta Avrupa ülkeleri ise üretimin başka bölgelere kaymasını engellemek istiyor.

AB’de bugün yaklaşık 800 milyon araç var ve bu sayının önümüzdeki yirmi yıl içinde 2–3 milyar seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu kadar çok sayıda aracın petrol ürünleriyle çalışması kolay görünmüyor.