İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2010

AVRUPA KOMİSYONU AB’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU KOMŞULARI İÇİN 5,7 MİLYAR AVRO’LUK MALİ DESTEĞİ ONAYLADI

Avrupa Komisyonu, siyasi ve ekonomik reformların yanı sıra bölgesel işbirliğini de desteklemeye yönelik olarak Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) çerçevesinde, doğu ve güneydoğusundaki 17 ülkeye, önümüzdeki üç yıl boyunca (2011–2013) 5,7 milyar Avro’luk fon aktarma kararını 2 Mart 2010 tarihinde onayladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu fon ile gerçekleşecek 19 program belirlendi. Bu kararı ile Avrupa Komisyonu, ENPI kapsamındaki ülkelere yardımını yüzde 32 artırmış oldu. Ayrılan fonun ana faydalanıcı ülkeleri Fas, Ukrayna ve Mısır olarak belirlendi. Ayrıca, Libya ilk defa bu fonun ulusal program bazında yararlanıcıları arasına katıldı.

Onaylanan fon kapsamında en yüksek bütçe (758 milyon Avro), “bölgeler-arası işbirliği” projelerine ayrıldı. Ayrıca, Mayıs 2009’da yeni bir girişim olarak açıklanan “Doğu Ortaklığı” kapsamındaki projeler için 262,3 milyon Avro bütçe ayrıldığı açıklandı. Bu projeler ulaşım, enerji ve çevre konularındaki yatırımları, öğrenci değişim programlarını, üniversiteler arası kültürel işbirliği projelerini ve AB’nin doğu-güneydoğu komşu ülkelerinin yerel yetkilileri ile işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Onaylanan mali yardım kapsamındaki 14 ülke bazlı program onaylanmış olsa da üç program halen hazırlık aşamasında bulunuyor. Bu programlar, “Akdeniz için Birlik” projesi için çok-ülkeli program, sınır ötesi işbirliği için program ve Beyaz Rusya için ulusal program olarak açıklandı. Avrupa Komisyonu, Beyaz Rusya ile ülkenin ulusal programına ilişkin geçici anlaşma konusunu halen tartışmakta olduklarını açıkladı.

Ayrıca, Rusya her ne kadar bir ENPI ülkesi olmasa da bu fonun yararlanıcıları arasında bulunuyor. Ancak, Rusya’nın aldığı mali yardım giderek azalıyor, çünkü Rusya faydalanıcı ülke olmak yerine daha çok bir donör ülke haline geliyor. Bu doğrultuda, onaylanan karar ile Rusya’ya bazı işbirliği projeleri – öğrenci değişimi, üniversiteler arası işbirliği - kapsamında az miktarda mali destek sağlanacağı belirtildi.

Komisyon tarafından onaylanan, toplam bütçesi 4,2 milyar Avro olan 14 ülkeyi kapsayan program, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Fas, Gürcistan, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Ürdün, Suriye, Tunus ve Ukrayna ülkelerini kapsıyor.