İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2010

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORGANİK TARIM YAPILAN ARAZİ MİKTARI ARTTI

Eurostat’ın 1 Mart’ta açıkladığı verilere göre 2008 yılında AB üye ülkelerinde 7,8 milyon hektarlık arazide organik tarım yapıldı ve organik tarım yapılan arazi alanı 2007 yılına göre yüzde 7 arttı. 2005 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede ise yüzde 21 artış gerçekleşti.

Organik tarım bilindiği üzere tarımsal üretim süreçlerinde çevresel etkinin en aza indirilmeye çalışıldığı ve üretimde sentetik kimyasal ürünler, pestisitler ve zirai ilaçların en düşük seviyede kullandığı bir üretim metodu. Avrupa Birliği’nde bir ürünün ‘tam organik’ olarak sertifikalandırılması için ürünün 834/2007 No.’lu Konsey Tüzüğü’nde belirtilen koşullarda üretilmesi ve belirtilen şartlara uyması gerekmekte.

Konsey Tüzüğü’nde belirtilen şartlara uygun üretim yapılan ve tam organik olarak sertifikalandırılan ürünlerin üretildiği arazilerin en fazla olduğu AB ülkesi toplam 1,3 milyon hektar organik tarım arazisiyle İspanya olurken, İspanya’yı 1 milyon hektarla İtalya izledi. Ancak 2007 yılından 2008 yılına organik tarım alanı tüm üye ülkelerde artarken, İtalya’da organik tarım alanları yüzde 13’lük bir küçülme yaşadı. 2008’de organik tarım alanı en fazla artan ilk üç üye ülke yüzde 33 artışla İspanya, yüzde 22 artışla Bulgaristan ve yüzde 15 artışla Macaristan olurken, 2005 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede organik tarım alanı en fazla artış gösteren ülke ise yüzde 94 artışla Polonya oldu.

Organik tarım ile ilgili Eurostat verilerine epp.eurostat.ec.europa.eu/portal adresinden ‘Statistics in Focus: Area under organic farming’ başlığı altında ulaşabilirsiniz.