İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

"8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" NEDENİYLE ÜST DÜZEY AB YETKİLİLERİ ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

8 Mart 2010 tarihinde İspanya'nın Eşitlikten Sorumlu Bakanı Bibiana Aido Almagro başkanlığında toplanan Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, "Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle AB'de kadına karşı ayrımcılıkla mücadele konusunu ele aldı. AB çapında kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda somut önerilerin ele alındığı toplantıda, şiddete uğrayan kadınlara tıbbi, psikolojik ve hukuki yardım sağlanması amacıyla "ücretsiz" bir telefon hattının kurulması (telefon numarası '1116016' olarak belirlenmiştir) kararı alındı. Toplantıda ayrıca şiddete maruz kalan kadınların psikolojik takibi amacıyla bir merkez kurulmasına karar verildi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı İspanya'nın Eşitlikten Sorumlu Bakanı Bibiana Aido Almagro, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda oluşturulacak telefon hattı ve izleme merkezinin, AB'nin bu alanda yaptığı çalışmaları güçlendireceğini belirtti. Bibiana Aido Almagro ayrıca bu konuda bilinç düzeyinin artırılması amacıyla bir kampanyanın düzenleneceğini de ifade etti.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında konuyu değerlendiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Viviane Reding ise, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun kadına yönelik şiddetle mücadele alanında, Avrupa Parlamentosu ile benzer görüşleri ve ilkeleri paylaştığını vurgularken, Komisyon'un özellikle hukuki altyapının oluşturulması amacıyla elinden gelen tüm çabayı sarfetmeye hazır olduğunu ifade etti. Reding açıklamasında özellikle ev içinde kadınlara yönelik şiddet ve 'jenital mutilasyon' gibi toplum içerisinde konuşulması yasak olarak algılanan konular hakkında, önemli adımlar atılacağının sinyalini verirken, konuyu gündemde tutmakta ciddi çaba harcayan AB Dönem Başkanı İspanya'ya teşekkür etti. Kadına karşı şiddetle mücadelenin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin önceliklerinden olduğunu hatırlatan Viviane Reding, bu konunun Üye Devletler için de bir öncelik olmasına ilişkin tüm üye ülkelere çağrıda bulundu. Reding açıklamasında AB sınırları içerisinde yaşayan kadınların yüzde 25'nin hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kaldığını söylerken, yüzde 10'unun ise cinsel istismara uğradığını belirtti. Dünya çapında her gün 600 genç kızın jenital mutilasyona uğradığına değinen Reding, bunu bir suç olarak nitelendirirken, bu tür müdahalelerin mutlaka yasaklanması gerektiğini söyledi.

Yine "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle yazılı bir açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ise, eşitliğin erkekler için olduğu kadar kadınlar içinde geçerli olduğunu, kadın-erkek eşitliğinin AB 2020 Stratejisinin temeline yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'nun "Kadın Şartı" (Women's Charter) ile kadın-erkek eşitliği alanında politikaları derinleştirmeye çalıştığını belirten Barosso, söz konusu belgeyi takiben, Avrupa Komisyonu'nun 2010 yılı ortasında yeni bir cinsiyet eşitliği stratejisi belirleyeceğini ve bu stratejinin beş temel ilkeden oluşacağını ifade etti. Hazırlanmakta olan yeni cinsiyet eşitliği stratejisini oluşturan beş temel ilke ise şu şekilde sıralanıyor:

1-İş gücü piyasasında eşitlik ile kadın ve erkekler için ekonomik bağımsızlığın tahsis edilmesi;

2-"Eşit işe, eşit ücret" ilkesi kapsamında, kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliklerinin kaldırılması ve bunun tüm AB Üye Devletlerinde etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması;

3-AB çapındaki girişimler ile karar alma sürecinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması;

4-İnsanlık onuru ve cinsel şiddet ile ilgili olarak detaylı eylem planlarının oluşturulması ve uygulamada bu eylem planlarının hayata geçirilmesinin sağlanması;

5-AB sınırları dışında da cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi amacıyla uluslararası örgütler ile daha yakın işbirliği içerisinde çalışılması.

Yeni Avrupa Komisyonu görev dağılımında cinsiyet eşitliği ilkesinin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu'nun yüzde 53'ünün kadınlardan oluştuğunu söyledi. Barroso ayrıca, Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği görevine ilk kadını atayan Başkanın da kendisi olduğu belirtirken, Avrupa Komisyonu bünyesinde yüksek kademede bulunan kadın sayısının 1998 yılında yüzde 8 iken, 2008 yılı sonu itibariyle yüzde 20'ye yükseltildiğini ifade etti.