İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİNİN ETKİLERİNİ İNCELİYOR

Avrupa Parlamentosu 10 Mart 2010 tarihinde sıcak para hareketleri başta olmak üzere uluslararası mali işlemlerin vergilendirilmesiyle ilgili kararı kabul ederek incelenmek üzere Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’ne gönderdi. Parlamento Komisyon’dan mali işlemlerin vergilendirilmesiyle ilgili aşağıda sıralanan hususları incelemesini talep ediyor:

  • Bu tür vergilerin küresel düzeyde uygulanmasına ve mevcut duruma kıyasla sadece Avrupa Birliği’nde uygulanmasının avantajları ve dezavantajları,
  • Ülkeler arasında gelirlerin toplanmasının ve dağıtılmasının maliyetleri,
  • Finansal maliyetlerin artmasının diğer piyasalar üzerindeki etkileri,
  • Diğer finansal araçların kullanılmasının etkileri,
  • Mali işlemlere getirilecek verginin spekülasyonlar ve şeffaflık üzerindeki etkileri.

Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından üzerinde önemle durulan husus mali piyasalarda istikrarı sağlamak için atılacak bu tür adımların Avrupa’nın ekonomik alandaki rekabet gücünü olumsuz etkilememesi gerektiği. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’a AB genel bütçesi içerisinde mali işlemlere farklı vergilendirme yöntemlerinin uygulanmasının olası etkilerini de inceleme çağrısında bulunuyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirmeden Sorumlu Üyesi Algirdas Semeta ise AB’nin rekabet gücünü düşürecek herhangi bir girişimi reddedeceklerini belirterek uluslararası bir çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu. Nitekim G-20 ülkelerinin talebi üzerine Nisan ayında IMF’nin mali hizmetlerle ilgili öneriler sunması bekleniyor.