İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

ABAD KİRLETEN ÖDER İLKESİNİ ONAYLADI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 9 Mart’ta C-379/08 ve C-380/08 sayılı davalar hakkında aldığı kararla “kirleten öder” ilkesini onaylamış oldu. Söz konusu davalar Sicilya İdari Mahkemesi tarafından ABAD’a yönlendirilmişti ve Sicilya’daki Piolo Gargallo bölgesinde faaliyet gösteren hidrokarbon ve petrokimya sektörünün Augusta limanındaki kirlilikten sorumlu tutulup tutulamayacağı üzerine açılmıştı. ABAD aldığı kararla İtalyan yetkililerin kirlilik ve işletmelerin bağlantılı olduğu konusundaki kararını desteklemiş oldu.

Hatırlanacağı gibi, kirleten öder ilkesi Avrupa Birliği’nin çevre politikasının temel taşlarından birini oluşturuyor. Buna göre faaliyetleri sırasında kirlilik yaratma potansiyeli taşıyan tüm işletmeler bu kirliliğin önlenmesi ve bertaraf edilmesinden sorumlu tutuluyorlar.