İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜKETİCİ HAKLARININ DAHA FAZLA GENİŞLEMESİNİ TALEP EDİYOR

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi (IMCO), 9 Mart 2010 tarihinde İsveçli Sosyal Demokratlardan Anna Hedh’in tüketicinin korunmasına ilişkin raporunu onayladı. Bu rapor ile AP, Lizbon Antlaşması ile bir kez daha önemi vurgulanan AB Tüketici Politikası’nın daha etkili ve anlaşılır bir hale gelmesini amaçlıyor.

AP’de onaylanan Hedh’in raporu, tüketicilerin beklentilerini tartan ve karşılaştıkları günlük problemlere ilişkin daha iyi bilgi aktarımını sağlayan tüketici pazarı skorbordunun kontrolünün güçlendirilmesini ve Tüketici Ombudsmanı ofislerinin kurulmasını öngörüyor. Bugüne kadar tüketici skorbordları beş farklı göstergeye göre (şikayetler, fiyatlar, memnuniyet, değiştirme ve güvenlik) pazar analizi yapıyordu. AP’ye göre bu göstergeler her ne kadar önceliklerin belirlenmesi ve sonuçlara varılması açısından bir temel oluştursa da konuya ilişkin daha derin analizlerin yapılması gerekiyor.

Bu nedenle AP, Avrupa Komisyonu’na daha uzun vadeli göstergelerin de yer aldığı bir skorbordun oluşturulması tavsiyesinde bulundu. AP’ye göre bu uzun vadeli göstergeler, pazar payları, kalite, reklam, şeffaflık ve tekliflerin karşılaştırabilirliği ile tüketicinin güçlendirilmesine dair göstergeleri, sosyal, çevresel, etik göstergeleri ve tüketicinin zararı ile hatanın düzeltilmesine ilişkin göstergeleri kapsıyor. AP raporu, yenilenmesi gereken skorbordun, en sorunlu pazar alanlarını belirleyebilmek için daha detaylı sektör analizi verilerine sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu doğrultuda AP, Komisyona yeni skorbordun oluşturulması için gerekli mali düzenlemelerin tamamlanmasını önerdi. Ayrıca, raporda üye devletlerin Tüketici Ombudsmanı’nın oluşturulmasının gerekliliğini ve faydalarını acilen değerlendirmeleri tavsiye edildi.