İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

KÜRESELLEŞME UYUM FONU’NDAN ALMANYA VE LİTVANYA’YA TOPLAM 7,6 MİLYON AVRO KAYNAK AYRILDI

9 Mart 2010 tarihinde Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu, AB Küreselleşme Uyum Fonu’ndan Almanya ve Litvanya’da işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan işçilere ayrılan 7,6 milyon Avro tutarındaki mali desteği onayladı. Hatırlanacağı üzere AB Bakanlar Konseyi mali yardım kararını 8 Mart 2010 tarihinde tartışmaya gerek duymaksızın onaylamıştı. Buna göre Almanya’da Karman motor grubundaki işlerini kaybeden 1793 işçiye 6,2 milyon Avro, Litvanya’da inşaat sektöründe işten çıkarılan 806 kişiye 1,1 milyon Avro, Litvanya’da buzdolabı üreticisi AB Snaige ile onun UAB Jugos Kabelai ve UAB Hoda isimli iki tedarikçisindeki işlerini kaybedeb 480 kişiye 258,163 Avro kaynak aktarılacak.

Bilindiği üzere yıllık bütçesi yaklaşık 500 milyon Avro olan Küreleşme Uyum Fonu Avrupa’daki işsizlerin yeni istihdam imkânları bulabilmeleri için oluşturuldu. Fonla ilgili detaylı bilgi http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en adresinde yer alıyor.