İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

“VİZE ŞİKÂYET HATTI” PROJESİ FİNAL RAPORU YAYIMLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, İktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Service işbirliğinde gerçekleştirilen “Vize Şikâyet Hattı” Projesi Final Raporu yayımlandı.

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi, Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunların tam bir dökümünün çıkarılması; vize işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler, uygulanan prosedürler, maruz kalınan muamele ve diğer tüm zorlukların sistematik ve kategorik bir biçimde tespit edilerek incelenmesi ve raporlanarak Avrupa Birliği’nde (AB) uygulamadan sorumlu ilgililere sunulması amacıyla oluşturulmuş bir proje.

Projenin hedef kitlesi, ağırlıklı olarak iş dünyası, akademik çevreler, öğrenciler ve genel olarak Türk kamuoyu olarak belirlendi.

Proje dâhilinde Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunlar, kurulan iki telefon hattı (0 212 324 51 88 / 0 212 324 51 99) ve e-posta adresi (vize@ikv.org.tr) aracılığıyla toplandı.

17 Kasım 2009 – 18 Ocak 2010 tarihlerinde işleyen telefon hatlarına ve e-posta adresine toplam 944 çağrı geldi. Gelen çağrılardan, 280’i telefon çağrısı, 332’si e-posta, 236’sı faks, 96’sı posta yolu ile İKV’ye ulaştırıldı.

Proje, Türkiye genelinde geniş kesimlere ulaşmayı başardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam 52 ilden ve başta Almanya olmak üzere çeşitli AB ülkelerinden çağrılar alındı. Türkiye içerisinde gelen çağrılarda İstanbul, İzmir ve Ankara ilk üç sırayı paylaşırken, bölgeler itibariyle en fazla çağrı Marmara Bölgesi’nden geldi.

Proje, toplumun farklı kesimlerinin vize sorununa ilişkin görüş ve şikâyetlerine ışık tutuyor. Bu çerçevede başta iş dünyası (serbest çalışan, ücretli çalışan) olmak üzere, akademisyen ve öğrenciler projeye ciddi katkı sağladı.

Proje kapsamında ulaştırılan şikâyetler, Türk vatandaşlarının vize alma sürecinin her aşamasında çok farklı sorunlar ile karşılaştığını gözler önüne seriyor. Gelen şikâyetler, vize talebinin ret ile sonuçlanması, ret gerekçesi verilmemesi veya verilen gerekçenin tatmin edici bulunmaması; talep edilen belgelerin niceliği ve niteliği; vize ücretleri ve “örtülü masraflar”; konsolosluk ve aracı kurum personelinin muamelesi; yetersiz fiziki koşullar ile vizeye ilişkin genel şikâyetler gibi konuları içeriyor.

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde, Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğuna ilişkin bir dizi yayın okuyucuların ilgisine sunuldu. Söz konusu yayınlar ise:

Yayın No: 227

“Vize Şikâyet Hattı” Proje Raporu

Yayın Dili: Türkçe

ISBN: 978-605-5984-20-5

17 Kasım 2009 – 18 Ocak 2010 tarihleri arasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, İktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Service işbirliğinde gerçekleştirilen “Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde elde edilen sonuçların irdelendiği raporda, Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yayın No: 228

“Visa Hotline Project” - Background Paper: Turkish Citizens’ Rights in the EU

Yayın Dili: İngilizce

ISBN: 978-605-5984-21-2

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hukuki yönlerinin net bir şekilde ortaya konulması ve son dönemde vize konusunda yaşanan güncel gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Leiden Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü Doktora Araştırmacısı Sayın Narin İdriz Tezcan tarafından hazırlanan bu çalışma, Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hakları ve Sosyal kararının yansımaları konusunda detaylı bilgi içeriyor.

Yayın No: 229

“Vize Şikâyet Hattı” – AB’de Türk Vatandaşlarının Hakları

Yayın Dili: Türkçe

ISBN: 978-605-5984-22-9 

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hukuki yönlerinin net bir şekilde ortaya konulması ve son dönemde vize konusunda yaşanan güncel gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Leiden Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü Doktora Araştırmacısı Sayın Narin İdriz Tezcan tarafından hazırlanan bu çalışma, Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hakları ve Sosyal kararının yansımaları konusunda detaylı bilgi içeriyor.

Yayın No: 230

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi – Ön Anket Çalışması Raporu

Yayın Dili: Türkçe

ISBN: 978-605-5984-23-6

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde, projeye hazırlık oluşturması ve yol göstermesi amacıyla, Nisan 2009 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen ön anket çalışmasına ilişkin sonuçların değerlendirildiği bu raporda, ön anket çalışması kapsamında 111 farklı kurum ve kuruluş tarafından tarafımıza iletilen 1500’e yakın anket formu sonuçları irdeleniyor.

“Vize Şikâyet Hattı” Projesi dâhilinde İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınlarından çıkan tüm kitaplara www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.