İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYELERİ “FRIENDS OF TURKEY” (TÜRKİYE DOSTLARI) ADLI BİR GRUP KURDU

Avrupa Parlamentosu üyeleri “Friends of Turkey” (Türkiye Dostları) adlı gayriresmî bir destek grubu kurdu. Grupta Hıristiyan Demokratlar, Sosyalistler, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu, Liberaller ve Yeşillere mensup 15 ülkeden 47 üye bulunuyor. Slovenya Eski Başkanı, Sosyal Demokrat Alojz Peterle grubun başkanı seçilirken, İsmail Ertuğ’un asistanı Fatih Aydoğan da Genel Sekreterlik görevine getirildi. Başkan Peterle grubun Parlamento içinde aktif çalışacağını Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmede rol oynayacağını belirtti.

Üyeler arasında, Carl Bildt (İsveç Eski Başbakanı), Anna Maria Corazza-Bildt (İsveç), Sandra Kalniete (Letonya), Jaroslaw Leszek Walesa (Polonya), Birgit Schnieber-Jastram (Almanya), Georg Bach (Lüksemburg), İsmail Ertuğ (Almanya), Knut Fleckenstein (Almanya), Jutta Steinruck (Almanya), Peter Simon (Almanya), Emine Bozkurt (Hollanda), Richard Howitt (İngiltere), Claude Moraes (İngiltere), Tanja Fajon (Slovenya), Ioan Enciu (Romanya), Victor Bostinaru (Romanya), Boguslaw Liberadzki (Polonya), Said El-Khadraoui (Belçika), Baris Zala (Slovakya), Evgeni Kirilov (Bulgaristan), Raimon Obiols (İspanya), Kader Arif (Fransa), Metin Kazak (Bulgaristan), Jelko Kacin (Slovenya), Ivo Vajgl (Slovenya), Graham Watson (İngiltere), Andrew Duff (İngiltere), Sarah Ludford (İngiltere), Michael Cashman (İngiltere), Marietje Schaake (Hollanda), Sophie in’t Veld (Hollanda), Michael Theurer (Almanya), Alexandra Thain (Almanya), Liisa Jaakonsaari (Finlandiya), Anneli Jaatteenmaki (Finlandiya), Hélène Flautre (Fransa / Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı), Catherine Greze (Fransa), Karima Delli (Fransa), Fransizka Keller (Almanya), Jan Philipp Albrecht (Almanya), Raul Romeva i Rueda (İspanya), Indrek Tarand (Estonya), Heidi Hautala (Finlandiya), Judith Sargentini (Hollanda) ve Sajjad Karim (Hollanda) yer alıyor.