İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları 16 Mart’ta toplanarak Yunanistan’ın kamu açığının aşağı çekilmesi, Bahar Dönemi Bakanlar Konseyi Zirvesi’nin gündem konuları ve diğer bazı konular üzerinde görüştüler.

Avrupa Komisyonu Yunanistan’ın aşırı bütçe açığının düzeltilmesine ilişkin 16 Şubat’ta karar almıştı. Konsey bu karara karşılık Yunanistan’ın aldığı önlemler hakkında Komisyon’un değerlendirmesine ilişkin tebliğini ve Yunanistan’ın önemlerle ilgili gelişmelere ilişkin kendi raporunu olumlu karşıladığını açıkladı. 

Konsey, başta elektronik faturalama olmak üzere, KDV’nin faturalanmasına ilişkin koşulların basitleştirilmesi hakkındaki direktif tasarısı üzerinde anlaştı. Avrupa Parlamentosu’nun görüşünden sonra tasarı Konsey tarafından kabul edilecek. Mevcut mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi e-faturalamanın gelişmesi için ihtiyaç duyulan teknolojinin kurulmasına engel teşkil ediyordu. E-faturalamanın önündeki engellerin kaldırılmasının işletmelere 18 milyar Avro’ya kadar tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Yeni direktif tasarısıyla, vergi otoritelerince elektronik faturaların kâğıt ortamındaki faturalar gibi kabul görmesi ve e-faturaların iletilmesi ve saklanmasına ilişkin bütün hukuki engellerin ortadan kaldırılması öngörülüyor. 

Konsey, üye ülkelere geçici ve isteğe bağlı olarak sera gazı emisyon ticaretine ilişkin KDV’nin ödenmesi yükümlülüğünün tersine çevrilmesine imkan veren uygulamaya izin veren direktifi kabul etti. Burada tedarik edilen malın KDV’si ödenmeden birçok kere ticaretinin yapılması suretiyle vergi kaçırmanın önlenmesi amaçlanıyor. Direktif, “tersine vergi” prensibiyle, KDV ödemesi yükümlülüğünün tedarikçiden müşteriye geçmesine imkân sağlayacak. Kabul edilen diğer bir direktif ise, üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini güçlendirilerek vergi kaçaklarının önlenmesine ilişkin.

Konsey 2020 stratejisinin üç önceliği olan, akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyüme üzerinde hemfikir olunduğunu belirtti. Bilim ve araştırma alanında hedeflerin yerine getirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi. Komisyon’un üye ülkelerin GSYİH’lerinin yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye ayırmaları gerektiğini belirtmiş olmasına karşın Maliye Bakanları toplantısında, daha çok sonuç odaklı hedefler belirlenmesi gerektiği görüşü ortaya çıktı.

Krizden çıkış stratejilerine ilişkin olarak Ecofin Konseyi, işgücü piyasalarına yönelik önlemler, banka kurtarma operasyonları ve mal piyasalarına ilişkin sonuçlar ortaya koydu. Konsey, Komisyon’dan, banka borçlarına ilişkin teminatlar, garanti edilen ve edilmeyen finansmanlar üzerinde çalışılmasını istedi.