İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN VE HİBRİD ARAÇLARIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI BİR DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

Dünya Motorlu Araçlar Tüzükleri Uyumlaştırma Forumu 10 Mart 2010 tarihli oturumunda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) tüm elektrikle çalışan ve hibrid araçların güvenlik gerekliliklerine ilişkin tip onayı kurallarını düzenleyen 100 numaralı Tüzüğünde yapılan değişiklikleri kabul etti.

Söz konusu düzenleme, elektrikle çalışan ve hibrid araçların otomotiv piyasasında artan önemine dikkat çekerek, söz konusu araçların “geleneksel” otomobiller kadar güvenli olduğunun sağlanmasını hedefliyor.

Elektrikle çalışan araçların 500 voltluk bir enerji ile çalıştığına vurgu yapılarak elektrik şoklarına karşı ciddi önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, standart bir “test parmağı” kullanarak yapılacak kontroller yoluyla kullanıcıların yüksek voltajdan kaynaklanacak kazalardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Söz konusu düzenleme 1958 tarihli UNECE Konvansiyonu çerçevesinde kabul edildi. Dolayısıyla otomotiv üreticileri, araçları, yalnızca Avrupa Birliği’nde değil Türkiye ve Rusya gibi önemli pazarlarda da geçerli olacak ortak standartlar dâhilinde satabilecek. Böylece, elektrikle çalışan araçların pazarlanması kolaylaşacak ve maliyetler düşecek. Öte yandan, bu gelişme, “yeşil” standartlara ulaşılması yönünde uluslararası bir adım olarak öne çıkıyor.

UNECE’nin 100 numaralı Tüzüğü, Avrupa Birliği’nin yanı sıra, AB üyesi 27 ülke, Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Malezya, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, İsviçre, Makedonya ve Tunus tarafından uygulanıyor. Japonya, kabul edilen yeni tüzüğü iç hukukuna aktaracağını ifade etti.