İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

AVRUPA KOMİSYONU YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 11 Mart 2010 tarihinde üye devletlerin ulusal yenilenebilir enerji hedeflerine ilişkin tahminlerini içeren raporların özetini açıkladı. Hazırlanan özet Avrupa Birliği’nin 2020 yılı için kullanılan toplam enerji içerisinde yenilebilir kaynaklardan üretilen enerji payının yüzde 20’ye yükseltilmesi hedefini yakalayacağını gösteriyor.

Bilindiği üzere 2009/28/EC sayılı Yönerge uyarınca üye devletlerin ulusal hedeflerini içeren raporlarını 2009 yılı sonuna kadar sunmaları gerekiyordu. Ancak 1 Şubat 2010 itibariyle Yunanistan, İtalya, Malta ve İngiltere’nin halen raporlarını sunmadığı biliniyor. Buna rağmen eldeki verilerden hareketle, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger üye devletlerin yenilenebilir enerji konusunu son derece ciddiye aldıkları değerlendirmesini yaptı.

Komisyon tarafından hazırlanan özete göre 2020 yılında üye devletlerin en az 10 tanesi (Bulgaristan, Estonya, Almanya, Yunanistan, Litvanya, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve İsveç) minimum hedefin üzerinde kalacaklar. Öte yandan GKRY, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, Letonya, Hollanda, Romanya, Slovenya ve İngiltere’nin öngördükleri asgari hedefi yakalamaları bekleniyor. Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg ve Malta ise 2020 yılı hedeflerinin altında kalacaklarını açıkladılar.

Haziran 2010’a kadar sunulması gereken Ulusal Yenilenebilir Enerji Faaliyet Planları’nın aksine üye devletlerin sunduğu yenilenebilir enerji hedeflerinin herhangi bir ortak formatı bulunmuyor. Bu belgelerde üye devletlerin fosil yakıtların fiyatları, yeni enerji teknolojilerine yatırım yapılması, yenilenebilir enerjileri entegre edebilme kapasitesi gibi faktörleri dikkate almaları gerekiyor.

Komisyon özeti, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin artacağını ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin toplam enerji içindeki payının 2020 yılında yüzde 33 ila yüzde 35’e yükseleceğini gösteriyor. Yüzde 58 ile Portekiz ve yüzde 62 ile İsveç’in elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan en fazla yararlanan ülkeler olmaları bekleniyor.