İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 MART 2010

ADALET DİVANI 2009 YILINDA 543 DAVAYI KARARA BAĞLADI

Adalet Divanı, yıl bazında, kuruluşundan bu yana en çok sayıda davayı toplam 543 adet olmak üzere 2009 yılında karara bağladı. Bu sayı 2008 yılında 495 olarak gerçekleşmişti. Divan’ın 2009 yılında sonuçlandırdığı 543 davadan 377 tanesi hüküm, 165 tanesi ise emir (order-kararların yerine getirilmesi) şeklinde gerçekleşti.
302 tanesinin ön karar (preliminary ruling) olarak verildiği bu davaların ortalama sonuçlandırılma süresi ise 17 ay olarak açıklandı. 2009 yılında görülen davalarda Divan giderek azalan oranda Hukuk Sözcüsü’nün (Advocate General) görüşüne başvurdu. 2009 yılında Hukuk Sözcüsü’nün görüşü alınmadan sonuçlandırılan davaların oranı yüzde 52 olurken, bu oran 2008 yılında yüzde 41 idi.