İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2014

GALLUP’un AB anketi açıklandı

Gallup araştırma şirketinin 2013 yılında AB ülkelerinde gerçekleştirdiği anket çalışması sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, AB’nin liderlik rolü ve performansı birçok üye devlette oldukça düşük düzeylerde kabul gördü. Özellikle İspanya ve Yunanistan gibi AB İstikrar Mekanizması çerçevesinde kurtarma programlarının uygulandığı ülkelerde en düşük destek düzeyleri kaydedildi. Lüksemburg, Almanya ve Belçika’da AB’ye destek ve AB liderliğini onay düzeyleri daha yüksek seviyelerde seyretti.

AB liderliğine destek ve onay oranlarının zaman içindeki değişimine bakıldığında şu tablo ortaya çıkıyor: Yunanistan’da destek oranı 2010’da yüzde 32 iken, 2013’te yüzde 19a düşmüş. İspanya’da destek 2008’de yüzde 59 iken, 2013’te yüzde 27ye düşmüş. İngiltere’de 2008 ve 2013 oranları karşılaştırıldığında yüzde 36’dan yüzde 29’a düşüş, İsveç’te ise yüzde 47’den yüzde 30’a düşüş gözlemleniyor. Öte yandan bazı ülkelerde yine aynı dönemde destekte artış kaydedilmiş. Bu ülkeler ise şunlar: Polonya (yüzde 45’ten 46’ya), Belçika (yüzde 55’ten 56’ya), Almanya (yüzde 56’dan 59’a), İtalya (yüzde 34’ten 43’e). Lüksemburg’da en yüksek destek oranı kaydedilirken (yüzde 67), Romanya’da da 2010-2013 arasında yüzde 38’den yüzde 46’ya, 8 puanlık bir artış söz konusu.

Birçok üye devlette AB liderliğine olan desteğin azalmasının nedenleri arasında, kurtarma programları ile birlikte uygulanan sıkı para politikaları, işsizliğin artması, ekonomik güvensizlik ve AB karşıtı akımların güçlenmesi gösteriliyor.

Daha fazla bilgi için http://www.gallup.com/poll/166757/leadership-approval-record-low-spain-greece.aspx internet adresi ziyaret edilebilir.