İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2014

2030 iklim ve enerji hedefleri yolda

2020 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflerin bağlayıcılığı sürerken, AB’nin orta vadede 2030 yılına ait iklim ve enerji hedeflerinin, Avrupa Komisyonu tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde açıklanması bekleniyor. AB’nin mevcut olan 2050 yılı için belirlediği emisyonlardaki yüzde 80’lik azaltım hedefinin tutturulabilmesinin, 2020 hedeflerine ek olarak bundan sonra daha sık gündeme gelmesi beklenen 2030 hedeflerine de bağlı olacağı düşünülüyor. Emisyon azaltımının en az yüzde 40 civarında olması gerektiği ise bazı Üye Devletlerin ve AP Komitelerinin beklentileri arasında.

Nitekim 23 Aralık 2013 tarihinde sekiz AB Üye Devletinin – Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Portekiz, İrlanda, İtalya – enerji bakanları ve çeşitli STK’lar tarafından imzalanan ve 2030 hedeflerinin artırılmasına yönelik olan bir mektup, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger ile İklim Eylemden Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard’a hitaben gönderilmişti. Emisyon azaltımında ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması konusunda Komisyon’un açıklayacağı hedeflerin iddialı olmasının, AB’de istihdamı ve büyümeyi artırıcı potansiyele sahip olabileceği mektuptaki temel argümanlardan birini oluşturuyor.

Komisyon’un kabul edeceği pakete yönelik bir başka gelişme, 9 Ocak 2014 tarihinde AP’nin Enerji ve Sanayi Komitelerinde oylanan taslakta ( 66 evet; 42 hayır; 3 çekimser) açıklanıyor : söz konusu Komitelerin isteği, 2030 yılına kadar (1990 yılına göre) emisyonlarda en az yüzde 40 azaltım; enerji verimliliğinin yüzde 40 olması ve toplam AB’deki enerji tüketiminin en az yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması yönünde.

Avrupa Komisyonu, 2030 hedeflerinin neler olması gerektiği ya da hedeflerin bağlayıcı olup olmayacağı konusuna yardımcı olması amacıyla, çalışmalarına daha önce 27 Mart 2013 tarihli Yeşil Kitap üzerinden başlamıştı.