İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2014

Avrupa Komisyonu Yapısal Fonlarda işbirliği ilkesini kabul etti

Yerel ve bölgesel yönetimler, ekonomik ve sosyal paydaşlar ile diğer sivil toplum yetkililerinin sorumluluğunu paylaştığı Avrupa bölgesel politikası kapsamında, Avrupa Komisyonu, 7 Ocak 2014 tarihinde kabul ettiği bir tüzük ile Yapısal Fonlarda işbirliği ilkesini hayata geçirdi.

Üye Devletler, söz konusu işbirliği kapsamında paydaşların seçim sürecinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde gerçekleşmesinden sorumlu olacaklar. Üye Devletler ayrıca, paydaşların etkin katılımını sağlayacak çeşitli kapasite geliştirme girişimlerine destek verecekler.

Yeni olmamasına karşın, Yapısal Fonlarda işbirliği ilkesinin bugüne kadar düzenli bir şekilde uygulanmadığına dikkat çeken Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor, önceliklerin belirlenmesi konusunda ilgili her görüşün Üye Devletler tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.