İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2014

İngiltere AB içi göçe sınırlama getirmek istiyor

İngiltere Başbakanı David Cameron 1 Ocak’ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak Bulgaristan ve Romanya’ya uygulanan sınırlamaların bu yıldan itibaren kaldırılmasıyla birlikte yeni AB Üye Devletlerinden ve ileride AB’ye katılacak ülkelerden gelen göçmen sayısını sınırlamak için her türlü seçeneği incelediklerini söyledi. Cameron özellikle göçmenlerin ve İngiltere dışında yaşayan çocuklarının sosyal yardımlara erişimini düzenleyen kurallarda değişikliğe gitmeleri gerektiğini belirtti.

Buna karşın, AB’de çalışan Bulgar ve Romen işçi sayısının 3 milyon civarında olduğunu ve sınırlamaların kalkmasıyla birlikte bu rakamda önemli bir artış beklemediklerini belirten AB Komisyonu’nun İstihdamdan sorumlu üyesi László Andor, göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki vergi tabanına, aldıklarından daha çok katkı yaptıklarını ve bu konunun zaman zaman politikacılar tarafından seçim malzemesi yapılabildiğini ifade etti.

Cameron’ın konuşmasında, AB’nin mevcut sosyal yardım kurallarının istismarına örnek olarak İngiltere’deki en büyük göçmen topluluklarından biri olan Polonyalılara işaret etmesi üzerine,  Polonya Başbakanı Donald Tusk da yaptığı açıklamada, sosyal yardım ödemelerine ilişkin AB düzenlemelerinde yapılacak olan ve tüm AB vatandaşlarına eşit bir şekilde uygulanmasına engel teşkil edecek her türlü değişikliği veto edeceklerini söyleyerek, “Değişiklikler herhangi bir ulusal azınlığı dışlayacak nitelikte olursa bunları kabul etmeyiz.  Kimsenin Polonyalılara, bir şeyleri istismar eden özel bir topluluk olarak işaret etme hakkı yok” dedi.