İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 MART 2010

AVRUPA KOMİSYONU BEŞ ÜYE DEVLET ALEYHİNE İHLAL TAKİBATINA İLİŞKİN YENİ ÖNLEMLER ALMAYA KARAR VERDİ

Avrupa Komisyonu, 18 Mart tarihinde, Kamu Alımları yönergesine uyum sağlamadıkları için AB’nin beş üye devleti (İspanya, Macaristan, Almanya, Avusturya ve Portekiz) aleyhine ihlal takibatına ilişkin yeni önlemler almaya kararı verdi. Söz konusu ihlal takibat süreci üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, Avrupa Komisyonu, söz konusu üye devlete hangi alanda AB mevzuatını ihlal ettiğini belirten bir resmi bildiri mektubu gönderdikten sonra bu devlete gerekli önlemlerin alınması için iki aylık bir süre tanıyor. Üye devletin AB mevzuatına hala daha tamamen uyum sağlayamaması durumunda, Avrupa Komisyonu gerekçeli görüşünü göndererek iki aylık ek bir süre daha veriyor. Tatmin edici bir sonuç elde edilmediği takdirde, Avrupa Komisyonu, davayı AB bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Adalet Divanı’na havale ediyor.

Şu anda yukarıda adı geçen ülkeler, ihlal takibatının farklı aşamalarında yer alıyorlar. Almanya, İspanya, Avusturya ve Macaristan ihlal takibatının ikinci aşamasında bulunuyorlar. İspanya’nın Castilla La Mancha bölgesinde, öğrenci taşıma hizmetlerine ilişkin yapılan anlaşma teklif çağrılarının AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaması ve AB mevzuatı 15 ila 52 günlük bir başvuru süreci öngörürken İspanya’nın sadece 8 gün süre tanıması Avrupa Komisyonu’nu harekete geçirdi.  Almanya’nın ise, Aşağı Saksonya bölgesinde çöp ve atık yok etme hizmetlerine ilişkin 1997 yılında yapılan ihalelerin aslında Birlik’te bulunan tüm ekonomik aktörlere açık olmadan yürütülmesi suretiyle AB kamu alımları yönergesini ihlal ettiği öne sürüldü. Avusturya’nın devlet hastanelerine temin edilen taze gıdalara ilişkin yapılan ihale sözleşmelerinin, başta anlaşmanın süreci ve istenen belgeler olmak üzere AB’nin kamu ihale standartlarına uyum göstermediği açıklandı. Avrupa Komisyonu, Macaristan’la ilgili olarak, büro eşyası için yapılan ihale sözleşmelerine ilişkin, söz konusu sözleşmelerde uygulanan “müzakere usulü”nün AB mevzuatında gösterilen özel şartlar altında uygulanmaması sebebiyle yönerge ile uyumlu olmadığını belirtti. Son olarak, Portekiz, ihlal takibatı sürecinin son aşamasına geçti. Portekiz’de şirketlerin aksine bireylerin kamu hizmetlerini kapsayan ihale sözleşmelerine katılmasını zorlayan bir ulusal kanun bulunmakta. Portekiz hükümeti kanunu değiştirmeyi kabul etti ancak Avrupa Komisyonu bu kanunun halen yürürlükte olduğuna dikkat çekiyor.