İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 MART 2010

AVRUPA STANDARDİZASYON SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart 2010 tarihinde, Avrupa Standardizasyon Sistemi hakkında paydaşları kapsayan bir kamuoyu yoklaması başlatıldı. 21 Mayıs’a kadar devam edecek çalışma, AB’nin iyi yönetişim politikası kapsamında standardizasyon sisteminin güçlendirilmesi için hedef ve seçenekleri ortaya koymayı hedefliyor. Bilindiği gibi, Avrupa standartları KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini geliştirmeyi ve iç pazara erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Söz konusu sistem, ulusal standardizasyon kurumları ve iş dünyasının katılımıyla destekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen çalışma öncelikli olarak KOBİ’leri, sendikaları ve tüketici örgütlerini hedefliyor. Bunun yanı sıra, kamu kurumları, özel şirketler, sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve çevre örgütleri de çalışmanın kapsamında yer alıyor. 2010 yılı sonuna kadar raporların tamamlanması ve önerilerin Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi’ne sunulması planlanıyor.

İKV olarak, AB ülkelerinde yer alan firmalarla iş yapan Türk kuruluşlarının, AB’de standardizasyon sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Detaylı bilgi http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/ adresinden takip edilebilir.