İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 MART 2010

AVRUPA KOMİSYONU FARKLI UYRUKLU ÇİFTLERİN BOŞANMALARINDA UYGULANACAK HUKUKLA İLGİLİ YENİ KURALLAR GETİRİYOR

AB’de farklı uyruklu (AB üyesi olan veya olmayan ülkelerden) çiftlerin boşanmalarında hukuki prosedürü kolaylaştıran yeni Tüzük Taslağı 24 Mart 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Üyesi Viviane Reding tarafından açıklandı. Son 1 yıldır 10 AB üyesi ülke (Romanya, Macaristan, Avusturya, İspanya, İtalya, Slovenya, Lüksemburg, Yunanistan, Bulgaristan ve Fransa) tarafından bu yönde bir düzenlemeye gidilmesi çağrısı yapılmaktaydı. Ancak bazı ülkeler (İsveç, Almanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda ve Polonya) böyle bir düzenlemeye karşı çıkmaktaydı. 

Yeni Tüzük Taslağında farklı uyruklu evli çiftlere, aralarında anlaşarak, boşanmalarına uygulanacak hukuku seçme imkânı sunulmakta, ancak anlaşamazlarsa boşanmaya uygulanacak hukukun belirleneceği kriterler sıralanmakta. Buna göre, boşanmada öncelikle çiftlerin sürekli ikametgâhlarının bulunduğu ülke hukuku; bu mümkün değilse, eğer çiftlerden birisi halen orada oturmakta ise, çiftlerin en son ortak ikametgâhlarının bulunduğu ülke hukuku; bunun da mümkün olmaması halinde, çiftlerin eğer varsa ortak tabiiyetinde oldukları ülke hukuku uygulanacak. Bu kriterlerden hiçbirisinin karşılanamaması halinde boşanma davasının açıldığı mahkemenin bulunduğu ülke hukuku uygulanacak. Avrupa Birliği’nde yılda yaklaşık 350.000 farklı uyruklu çift evlilikleri yapılmakta, farklı uyruklu çiftlerden 170.000’i ise boşanmakta.