İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 MART 2010

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ GRUP MUAFİYETİ TÜZÜĞÜ KABUL EDİLDİ

Avrupa Komisyonu 24 Mart 2010 tarihinde sigortacılık sektöründeki bazı anlaşma ve uygulamaları AB rekabet kurallarından muaf tutan yeni grup muafiyeti tüzüğünü kabul etti. 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Tüzük, eski düzenlemede de muaf tutulan iki tür anlaşma kategorisine bazı yenilik ve değişiklikler getirmekte. AB’de rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklayan kuraldan muaf tutulan bu iki kategori anlaşmalardan birisi, ortak veri elde etme ve çalışma yapma (bilgi alışverişi) anlaşmalarıdır. Komisyona göre, sigortacılar kapsanan risklerin maliyetini değerlendirebilmek için çok kapsamlı bilgi ve veriye ihtiyaç duyduklarından sektörde bazı bilgilerin alışverişi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Tüzükle, değişiklikle, tüketici ve müşteri örgütlerinin sigortacılar arasında değişimi yapılan verilere ulaşmaları sağlanmış ve Tüzük kapsamında muafiyetten yararlanabilecek bilgi değişim türlerinin çerçevesi netleştirilmiştir.

Tüzükte muafiyetten yararlanacak olan ikinci kategori anlaşmalar ise ortak sigortalama ve ortak reasürans grupları oluşturma anlaşmaları olarak belirlendi. Buna göre Tüzük ile eski muafiyet Tüzüğünde bazı değişikliklere gidilerek belirli kurallara uyulmak kaydıyla sigorta şirketlerinin riskleri ortak paylaşmalarına izin verilmekte.