İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

YENİ AB VİZE KODU, 5 NİSAN 2010 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından Haziran 2009 tarihinde kabul edilen AB Vize Kodu (“EU Visa Code”), 5 Nisan 2010 tarihinden itibariyle yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere Schengen Alanı, normatif açıdan bakıldığında, AB içerisinde yer alan diğer alanlar gibi kendine ait kuralları olan (Schengen müktesebatı) bir standartlar bütünüdür. Bir diğer deyişle, AB düzeyinde alınan kararlar uyarınca, Schengen Alanı’na dâhil olmayı seçmiş ülkeler, üçüncü ülkelere karşı aynı kuralları uygulamakla yükümlüdür. Bu durumda, müzakere eden ülke konumunda olmasına karşın, teknik açıdan üçüncü ülke (AB üyesi olmayan ülke) olarak değerlendirilen Türkiye, 539/2001 sayılı AB Konseyi Tüzüğü uyarınca AB’nin kara listesinde (black list) yer almaktadır. Bu nedenle, Türk vatandaşları AB ülkelerine girişte vize almakla yükümlü ülke vatandaşları arasındadır.

Durum böyleyken, Schengen sisteminin düzgün işleyebilmesi için, Schengen ülkelerinin ortak prosedürler benimsemesi ve üye ülkelerin bunları yeknesak bir şekilde uygulaması gerekmektedir. 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vize Kodu uyarınca,  üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, 6 ay içerisinde üç ayı geçmeyecek kısa süreli kalışları kapsayan Schengen vizesinde ortak standartların belirlenmesi, uygulamaların uyumlaştırılması ve daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda:

  • Standart bir vize ücreti talep edilmesi (12 yaşından büyükler için 60 Avro);
  • 12 yaşından küçükler ve bazı meslek grupları için vize ücretinin 60 Avro’dan 35 Avro’ya düşürülmesi (AB’nin vize kolaylığı anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik uyguladığı 35 Avro’luk vize ücreti aynı kalmaktadır);
  • Standart başvuru belgelerinin talep edilmesi (Başvuru formu, geçerli bir pasaport, fotoğraf, seyahat amacını gösteren belge, konaklama ve seyahat süresince gideri karşılayacak ölçüde maddi durum beyanı, sağlık sigortası ve vize süresi dolmadan Schengen alanından çıkış yapılacağını belirten yazı);
  • Başvuruların 15 takvim günü içerisinde sonuçlandırılması;
  • Başvurunun reddedilmesi halinde, ilgili Üye Devletin ret gerekçesi sunma ve karara itiraz yollarını açıklama zorunluluğunun bulunması;
  • Schengen vizesinin uygulandığı üçüncü ülkelerde bulunan Schengen Alanına dahil Üye Devletlerin büyükelçilik ve konsoloslukları arasında düzenli bilgi alışverişinin temin edilerek, vize işlemlerinde standart uygulamanın sağlanması yer almaktadır.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, söz konusu yeni düzenlemenin amacının tüm Schengen ülkeleri için, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik vize prosedürünün koordine edilmesi ve tüm dünyadan Schengen vizesi için başvuruda bulunanların işini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Uygulama ile vize başvuru sürecinde, başvuran tüm üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik eşit muamele, şeffaflık ve güvenliğin artırılacağını vurgulayan Komisyon üyesi, söz konusu kodun, vize konusundaki uygulamalar için bir referans noktası teşkil edeceğini sözlerine ekledi.