İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

AVRO ALANI’NA İLİŞKİN ÇEYREK DÖNEM RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun Avro Alanı’na ilişkin çeyrek dönem ekonomik raporu 31 Mart’ta yayımlandı. Raporda, Avro Alanı’nda ekonomik farklılıkların krizin etkisiyle azalmış olmasına karşın, bunun geçici bir özellik gösterdiği ve önlem alınması gerektiği belirtiliyor. Raporda Avro Alanı ülkeleri arasında kriz, rekabet gücü ve cari işlemler açığı üzerinde duruluyor. Başta Avro Alanı olmak üzere AB’de bütçe disiplini sağlanması ve makro ekonomik faklılıkların azaltılmasının gereği de ortaya koyuluyor.

Son on yılda üye ülkeler arsında rekabet gücü ve cari işlemler açığı bakımından farklar bulunmasına karşın bu farkların krizin etkisiyle azaldığı ancak, azalışın önemli bir bölümünün dönemsel nitelikte olduğu belirtilen raporda uygun politika önlemleri alınmadığı takdirde faklılıkların yeniden kuvvetleneceğine işaret ediliyor. Üye ülkelere yönelik özel alınması gereken politika önlemlerine değinilmeyen raporda, cari işlemler fazlası ve açığı veren ülkeler belirtilerek, açık veren ülkelerde ücret ve fiyat ayarlamaları yapılmasının gerekliliğine işaret ediliyor. Fazla veren bazı ülkelerde ise sürekli düşük seyreden iç tüketim düzeyinin bütün Avro Alanı’nı olumsuz etkileyebileceği ve ithalat rakamlarının artmasına yol açabileceği belirtiliyor.