İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

UYUM POLİTİKASI’NA İLİŞKİN İLK STRATEJİK RAPOR AÇIKLANDI

Uyum Politikası’na ilişkin ilk stratejik rapor 31 Mart 2010 tarihinde Bölgesel Politika’dan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn ve İstihdam, Sosyal İşler ve Uyum’dan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi László Andor tarafından basına açıklandı. İlk defa yayımlanan bu rapor ile 2007-2013 döneminde uygulanması öngörülen bölgesel politika yapısal girişimlerinin bir analizi yapılıyor. Nihai raporda 27 üye ülkeden Avrupa Komisyonu’na sunulan ulusal raporlar derlenerek bir araya getirildi. 2007-2013 dönemi için ayrılan fonların yüzde 27’si (93 milyar Avro) bugüne kadar çeşitli projelere aktarılmış bulunuyor. AB, üç fonu ile – Avrupa Kalkınma Fonu, Avrupa Soysal Fonu ve Uyum Fonu – AB içinde, 2007-2013 dönemi için 347 milyar Avro yatırım yapmayı amaçlıyor. Bölgesel Politika’dan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Hahn, bunun “büyük Avrupa yatırım politikası” olduğunu ve yatırım ile AB ekonomisini destekleyerek AB’nin refahını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Raporun sonuçlarında bazı üye ülkelerde kullanılan fonların başvuruda belirtilen amaca hizmet etmediğinin ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Ayrıca, daha etkili kullanım için, fonların orta ve uzun vadeli projelere yönlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi. Bunun yanında raporda, üye ülkeler arasında projelerin uygulanma hızında farklılıklar olduğu ve tüm üye ülkelerin daha hızlı ve organize bir şekilde projelerini uygulamaya sokması gerektiği belirtildi. Uyum Politikası ile öncelikli olarak araştırma, yenilik, girişimcilik ve Lizbon Stratejisi projelerinin desteklendiği belirtilen raporda Bölgesel Politika’nın üye ülkelerdeki, bölgelerdeki ve yereldeki AB stratejileri için öneminin altı çizildi. Bu modelin AB 2020 Stratejisi için bir temel oluşturmasının beklendiği de belirtildi.

İstihdam, Sosyal İşler ve Uyum’dan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Andor da rapora ilişkin açıklamasında Avrupa Sosyal Fonu’nun (ESF) AB bütçesinin yüzde 10’u olduğu, yıllık 10 milyar Avro’yu ve yılda 10 milyon AB vatandaşına ulaşmayı hedeflediği için 10/10/10 Fonu olarak da adlandırıldığını dile getirdi. Avrupa Sosyal Fonu’nun yüzde 95’inin büyüme ve istihdam stratejilerine yönelik ayrıldığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, AB üye ülkelerinde sosyal politikaya ilişkin farklı gelişmelerin olduğu, bu nedenle tüm üye ülkelerin sosyal katılıma, yoksullukla mücadeleye ve idari kapasitelerini geliştirmeye daha fazla önem vermeleri gerektiğinin altını çizdi.