İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

ORTAK TARIM POLİTİKASI HAKKINDA YAPILAN KAMUOYU ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI KAMUOYUNA SUNULDU

13 Kasım – 9 Aralık 2009 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü adına TNS Opinion kamuoyu araştırma firması tarafından yapılan AB Ortak Tarım Politikası hakkındaki kamuoyu araştırması, AB kamuoyunda AB tarım bütçesinin artması yönünde bir tercih olduğunu ortaya koydu.

Eurobarometre metodolojisinin uygulandığı araştırmada, 27 üye ülkenin her birinde kullanılan örneklem yaklaşık 1.000 kişiden oluştu.

Araştırma, AB vatandaşlarının yüzde 83’ünün çiftçilerin tarım desteği alması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. Buna göre Yunanistan’da halkın yüzde 97’si çiftçilere tarım desteği verilmesi gerektiğini düşünürken, Bulgaristan, Estonya ve Kıbrıs’ta bu oran yüzde 95 oldu. Ancak çiftçi desteklerine karşı çıkanların oranının AB’nin görece zengin Kuzey ülkelerinde genel ortalamaya göre daha yüksek olduğu belirtildi. Araştırmaya göre Danimarkalıların yüzde 28’i, İsveçliler’in yüzde 22’si ve Hollandalılar’ın yüzde 19’u çiftçilere verilen desteklere karşı çıkıyor.

Araştırmada ayrıca, AB genelinde bütçeden tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan payın yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 46 olarak belirlenirken, ankete katılanların yüzde 20’si bu payın yetersiz ve çok düşük olduğunu yüzde 17si ise çok fazla olduğunu belirtti. Bunun yanında, önümüzdeki on yılda çiftçilere verilen desteklerin artmasını isteyenlerin oranı yüzde 39 olurken, desteklerin şu anki seviyesinde kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 33, azalmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak tespit edildi. 

Araştırmaya katılanlara yöneltilen “Sizce Ortak Tarım Politikası içerisinde hangi alanlara öncelik verilmelidir?” sorusuna verilen yanıtlar arasında birinciliği yüzde 27 oranıyla yüksek kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıda şıkkı alırken, ikinciliği yüzde 19 oranı ile çiftçilere yeterli bir yaşam standardı sağlanması, üçüncülüğü ise yüzde 17 oranı ile tüketicilere uygun fiyatlarda gıda temini şıkları aldı.