İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

İLKBAHAR 2010 TÜKETİCİ PAZARLARI ÇETELESİ AÇIKLANDI

29 Mart 2010 tarihinde, Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılından itibaren yılda iki kere çıkarılması planlanan “Tüketici Pazarları Çetelesi”nin ilkbahar sayısı (üçüncüsü) yayımlandı. Çetelenin bahar sayısı, perakende İç Pazarı’nın bütünleşmesinin takibine ve ulusal tüketici koşullarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesine odaklanıyor. Tüketici Pazarları Çetelesi, tüketicilerin tercihleri, memnuniyeti ve rekabetçi fiyatlar temel alınarak iç pazarın tüketiciler açısından nasıl işlediğine ilişkin bilgi ve uyarı vermeyi amaçlıyor.

Çetele, sınır ötesi ticaretin önündeki engellerden dolayı AB tüketicilerinin halen İç Pazar’ın faydalarından tam olarak yararlanamadığını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda çetele, sınır ötesi e-ticaret ile iç e-ticaret arasında gittikçe büyüyen bir farkın olduğuna dikkat çekiyor. Tüketici hakları standartlarının birçok üye ülkede zayıfladığının altını çizen çetele, aynı zamanda bazı üye ülkelerde kötüleşen ekonomik duruma rağmen durumun iyileştiğini belirtiyor. Açıklanan verilere göre, tüketicilerin bir malı ya da hizmeti satın alma gücü üye ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Altı üye ülkedeki alım gücü AB ortalamasının yarısından bile düşükken, zengin üye ülkelerde her ne kadar fiyatlar daha yüksek olsa bile alım gücü de aynı şekilde daha yüksek olarak gözüküyor. Bu doğrultuda Komisyon, sınır ötesi ticaret için var olan engellerle mücadele için, özellikle perakendeciler için kuralları basitleştirmek için çalışıyor.

Çetelenin sonuçlarını sıralamak gerekirse;

-İç e-ticaret genişlerken sınır ötesi e-ticaret bazı engeller nedeniyle sınırlı kalıyor. Bu da İç Pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkiliyor.

-Zor ekonomik koşullar ulusal tüketici koşullarını da etkiliyor.

-Perakendeciler tüketici hakları konusundaki mevzuat konusunda eksik bilgiye sahip, bu nedenle haksız ticari uygulamalar konusunda tüketicilerle sık sık anlaşmazlığa düşüyorlar.

-Elektrik ve banka hizmetleri konusunda hizmet sağlayıcı değişim oranları 2009 yılında 2008’e kıyasla artmış olsa da her geçen gün daha fazla tüketici farklı teklifleri değerlendirmede zorlanıyor.

Çetelenin İngilizce tam metnine ulaşmak için;

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/3rd_edition_scoreboard_en.pdf