İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 NİSAN 2010

PROF.DR. HALÛK KABAALİOĞLU AVUSTURYA’DA AVRUPA BİLİM VE SANAT AKADEMİSİ ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Avusturya'da ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM EUROPAEA olarak bilinen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’nin geçtiğimiz günlerde Salzburg’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında İKV Başkanı ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun, yaptığı çalışmalar dikkate alınarak AKADEMİ ÜYELİĞİNE seçildiği açıklandı.

Aralarında 28 Nobel Ödülü sahibi bulunan bine yakın üyesi olan Akademi, Tıp, Hukuk, İktisat, Sosyal Bilimler, Teknik ve Çevre bilimleri, Teoloji konularında çalışan kişilerden oluşuyor.

Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların ve meselelerin Avrupalı bilim adamları ve sanatçılardan oluşan sıkı bir ağ (network) sayesinde farklı açılardan incelenmesi ve çözümler bulunması amacıyla Avusturya’nın Salzburg şehrinde kuruldu. Bağımsız bir bilgi havuzu oluşturmayı hedefleyen Akademi, etik ve bilimsel değerleri korumaya özen gösteriyor ve Avrupa’da yaşayan ve çalışan herkesin yararına olacak bilimsel ve kültürel çalışmalar gerçekleştiriyor. Akademi, faaliyetlerini 3 ana alanda yoğunlaştırmış durumda: Bilgi üretme ve geliştirme, bilginin yayılması, büyük çaplı çokuluslu projeler uygulanması.

Disiplinler arası diyalog, farklı fikir ve düşüncelerin bir araya getirilmesi ve uluslaraşırı bilimsel söylem oluşturulması gibi temalar etrafında birleşen Akademi üyeleri arasında tıp, edebiyat, sanat, sosyal bilimler gibi farklı alanlardan önde gelen bilim insanları ve sanatçılar bulunuyor.