İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 NİSAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU YAPISAL FONLARIN, ROMANLARIN SOSYAL VE EKONOMİK ENTEGRASYONU İÇİN KULLANILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

7 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonu, Romanların Avrupa toplumlarına sosyal ve ekonomik entegrasyonunda yaşanan sorunları çözmeye yönelik orta vadeli bir programı hedefleyen strateji tebliğini kabul etti (EUROPE Belge No. 2532). Romanların sosyal ve ekonomik hayata katılımı aynı zamanda AB 2020 Stratejisi’nin Kapsayıcı Büyüme önceliklerinden biri ve de Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu’nun öncü girişimi.

Avrupa Komisyonu, Romanların Avrupa’daki sosyal ve ekonomik hayata katılımının ekonomik katkılarının altını çizdi. Bu kapsamda, bunun özellikle yeteri kadar işgücüne sahip olamayan, nüfusu azalmakta olan Avrupa ülkeleri için önemini vurguladı. Bu tebliğ ile vurgulananlar şu şekilde sıralanabilir; (1) AB’nin toplamda tüm bütçesinin neredeyse yarısını oluşturan AB Yapısal Fonları, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu (EAFRD) ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Romanların sosyal katılımını desteklemeli; (2) Roman meseleleri ulusal ve Avrupa düzeyindeki her ilgili politika alanında, - istihdamdan, kentsel kalkınmaya, kamu sağlığından AB genişlemesine - ele alınmalı; (3) Romanların sahip olduğu potansiyel, AB 2020 Stratejisi’ndeki kapsayıcı büyümenin bir parçası olarak desteklenmeli.

Komisyon, bu önlemlerin daha etkili bir hale gelebilmesi için üye devletlerin harekete geçmelerini, yapısal fonlar ile desteklenen programlarda eşit imkânların sunulmasını, Roman çalışmaları araştırmalarının ve politikalarının yaratılmasını, yapısal fonların ve programların yenileri oluşturulurken Romanlarla ilgili daha önceki çalışmaların sonuçlarını göz önünde bulundurmayı, üye devletlerin çeşitli ulusal politikalarının uygulanmasında (eğitim, istihdam, sosyal korunma ve katılım, sağlık) Romanların da dâhil edilmesini ve Karşılıklı Öğrenme Programı 2010-2011’de özellikle Romanlara yönelik istihdama odaklanılmasını teşvik edecek.

Komisyon, süreci daha etkili bir hale getirebilmek için Yoksullukla Mücadele için Avrupa Platformu’nu daha etkili bir hale getiren ve Romanlara ilişkin başarılı zirve toplantıları düzenleyen Konsey Başkanlıklarını destekleyecek. Komisyon, konuya ilişkin AB’nin ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin yasasının 24 üye ülkede ulusal mevzuata aktarımının başladığını, 12 ülkede başarı ile tamamlandığını, 12 ülkede de halen aktarımın devam ettiğini açıkladı.