İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 NİSAN 2010

EYLÜL 2009’DAN BERİ ÇOK TARAFLI MÜZAKERELERDE SINIRLI İLERLEME KAYDEDİLDİ

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Ticaret Müzakere Komitesi çerçevesinde 153 üye devletin yönetici memurları 5 gün boyunca ticaret müzakere sürecini değerlendirmek ve görüşmek üzere bir araya geldiler. DTÖ Genel Müdürü Pascal Lamy 26 Mart 2010 tarihinde, Eylül 2009’dan bu yana çok taraflı ticaret müzakerelerinde sınırlı ilerleme kaydedildiğini belirdi.

Ancak bu yavaş işleyen sürece rağmen, çok taraflı ticaret sisteminin küresel mali krizin etkisinin azaltılmasında önemli bir rol oynadığına da dikkat çekildi. Bu son görüşmeler esnasında, müzakere edilen tüm alanlar gözden geçirilip hangi başlıklarda beklenilen hedefe ulaşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda, örneğin tarım ve ticaret kolaylıklarında nihai hedefe göre kaydedilen ilerlemenin sınırlı olduğu açıklandı. Tarım Dışı Pazar Erişimi ve balıkçıkta uygulanan sübvansiyonlar gibi başlıklarda ise daha belirsiz bir tablo söz konusu. Pascal Lamy bu yeni süreçte, hem teknik hem siyası yönden ön çalışmaların başlayacağını belirtti.