İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 NİSAN 2010

AB’NİN ÇİN’DEN ÜTÜ MASASI İTHALATINDA UYGULADIĞI ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Avrupa Konseyi’nin onaylamış olduğu 452/2007 no’lu tüzüğe göre, ütü masası ihraç eden Çin Halk Cumhuriyeti’nin bazı şirketlerine karşı anti-damping vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, Çin şirketlerine karşı uygulanan anti-damping oranları yüzde 38,1 ve yüzde 9,9 arasında değişiyor.

Bu karara ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:109:0012:0021:EN:PDF

AB Konseyi bu karara ilişkin, 31 Mart 2010 tarihinde, uygulanan söz konusu anti-damping önlemlerine ilişkin yeni bir tebliği AB Resmi Gazetesi’nde yayımladı. Guangzhou Power Team Houseware şirketi, anti-damping önlemlerine ilişkin kararın alındığı dönemdeki şartların değiştiği gerekçesiyle, kendisine uygulanan vergilerin kaldırılmasını talep etmişti. Bu talep üzerine yürütülen soruşturmalar sonucunda, uygulan damping marjının daha yüksek olduğunun tespit edilmesiyle, AB Konseyi, söz konusu şirketin talebinin aksine, uygulanan anti damping vergi oranını yüzde 36,5’ten yüzde 39,6’ya çıkardı. Bu durum Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer şirketlerine karşı uygulanan anti damping vergilerinin artmasına da neden oldu.

Bu karara ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0013:0018:EN:PDF