İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 NİSAN 2010

AVRO ALANI EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI YUNANİSTAN’A YARDIM İÇİN OLUŞTURULAN MEKANİZMANIN DETAYLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

25 – 26 Mart’ta gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde kararlaştırılan Yunanistan’a yardımın detayları, 11 Nisan’da toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları’ndan oluşan Eurogroup tarafından karara bağlandı. IMF ile birlikte tasarlanan 3 yıllık ortak programa göre Avro Alanı’na üye ülkeler ilk yılda 30 milyar Avro’ya kadar kredi sağlayabilecek. Sağlanacak krediye uygulanacak faiz oranı ise Eurogroup tarafından şu şekilde kararlaştırıldı: Değişken faiz oranı için üç aylık “Euribor” değeri baz alınacak, sabit faiz oranı ise aynı döneme karşılık gelen Euribor swap değerine göre belirlenecek. Yüzde 3’lük bir maliyete ilave olarak yüzde 0,5 kredi hizmet bedeli uygulanacak. Üç yıllık sabit faiz oranı yüzde 5 dolayında, üç yılın üzerindeki dönem için ise ilave faiz oranı yüzde 1 olacak.

İlk yıldan sonraki dönemdeki kredi tutarı ise Yunanistan’ın ihtiyacına bağlı olarak değişecek. IMF’nin ortaya koyacağı tutarın ise, henüz netleşmemekle birlikte, toplam tutarın üçte biri ve yaklaşık 15 milyar Avro değerinde olması bekleniyor. 

Söz konusu kredinin ödemesini yapacak kurum Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Komisyonu da fonların koordine edilmesi ve bir merkezde toplanmasından sorumlu olacak. 25 Mart’ta düzenlenen AB Zirvesi’nde de açıklandığı üzere, Avro Alanı ülkelerinin krediye katkıları Avrupa Merkez Bankası sermayesine yaptıkları katkı oranında olacak. Eurogroup Başkanı da bütün Avro Alanı üye ülkelerinin mekanizmaya katkı sağlayacağını açıkladı. Kredinin fiyatlandırması IMF’nin kullandığı fiyatlama formülüne dayanacak ve bir sübvansiyon unsuru içermeyecek. 

Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker de Yunanistan’ın kısa zamanda normal piyasa koşullarından finansman sağlama imkânına döneceğine inandıklarını, tasarladıkları kredi mekanizmasının şu anda başlatılması için Yunanistan’dan talep gelmediğini, ancak istenmesi halinde uygulamaya geçmek için hazır olduklarını belirtti. Teknik konuların büyük bir bölümü çözümlendi. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn de Komisyon’un, IMF’nin desteğiyle Yunanlı yetkililerle işbirliği yaparak programın unsurları üzerinde çalışacağını belirtti.

Yardım mekanizmasının detaylarının açıklanması piyasalara olumlu etki etti ve Yunanistan menkul kıymetleri için daha düşük ek faiz oranları (spread) teklif edilmeye başlandı. AB liderleri de Avro Alanı Maliye Bakanları’nın kararını destekleyen açıklamalar yaptılar. Konsey Başkanı Herman Van Rompuy, kararın Yunanistan ve Avro Alanı’na istikrar getirmesi için uygulanabilir mekanizma sağladığını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso da Avro Alanı’nın ciddi bir karar aldığını ve finansal sistemin istikrarının sağlanması için gerekenin yapıldığını ifade etti. Diğer yandan, Yunanistan’ın kamu açığını dengelemek için çalışmaya devam etmesi ve gerekli reformları gerçekleştirmesi gerektiğine işaret etti.