İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 NİSAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU ORTAK TARIM POLİTİKASI’NIN GELECEĞİ HAKKINDA HAZİRAN AYINDA BİR KAMUOYU TARTIŞMASI BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Dacian Ciolo, 12 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ortak Tarım Politikası (OTP) için gerekli araçların ve bütçenin tartışılması öncesinde, Haziran ayı içerisinde Avrupa genelinde OTP’nin geleceği üzerine bir kamuoyu tartışması başlatılacağını belirtti. Bu kamuoyu tartışması sürecinin bir kamuoyu istişaresi anlamına gelmediğinin altını çizen Komisyon üyesi, sürecin Haziranda başlayacağını ve Temmuz ayının ortasında çiftçilerin katılacağı kapsamlı bir konferans düzenleneceğini belirtti. Komisyon’un, kamuoyu tartışması sürecini takiben 2010 Kasım ayında, 2013 yılı sonrasında OTP’nin işleyişi ile ilgili bir tebliğ yayınlaması beklenmekte. 2013 yılı sonrası OTP reformu ile ilgili mevzuat önerilerinin ise Temmuz 2011 itibariyle Komisyon’da kabul edilmesi ile birlikte Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun da en geç 2012 yılı sonunda gerekli düzenlemeleri onaylaması ve 2013 yılında yeni OTP’nin yürürlüğe girmesi öngörülmekte.  

Komisyon üyesi Ciolo açıklamasında OTP’nin sadece konunun uzmanları tarafından anlaşılan ve tartışılan bir yapıya dönüştüğünü ve söz konusu kamuoyu tartışma süreci ile bu durumu kamuoyunun katılımı yönünde iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti. 29 Mart – 4 Nisan 2010 İKV e – bülteninde yer verdiğimiz OTP ile ilgili araştırmanın sonuçları da Komisyon üyesinin açıklamalarını destekler nitelikte; araştırmaya göre AB vatandaşlarının yüzde 90’ı OTP’yi desteklerken, sadece yüzde 30’u OTP’nin gerçekten ne olduğunu biliyor.

Dacian Ciolo aynı zamanda Haziran ayında başlayacak kamuoyu tartışmasının toplam dört temel alanda yoğunlaşacağını öngörüyor. Bu dört temel alan; bir Avrupa ortak tarım politikasına neden ihtiyaç duyulduğu, toplumun tarımdan ve tarımsal üretimden beklentilerinin neler olduğu, şu anda yürürlükte olan OTP’nin neden bir reforma tabi tutulmak istendiği ve bu reformun toplumun beklentilerini nasıl karşılayabileceği, OTP’nin işlerliğini etkin bir şekilde sürdürmesi için hangi araçlara ihtiyacı duyulduğu.

Komisyon Haziran ayında başlayacak kamuoyu tartışması öncesinde sürece katkı sağlamak isteyenler için bir internet sitesi oluşturdu. Siteye http: //ec.europa.eu/agriculture/cap-debate adresinden ulaşılabilir. Siteye gönderilen katkılar bağımsız bir kurum tarafından raporlanacak ve Haziran ayında kamuoyuna sunulacak.