İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 NİSAN 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU İÇ PAZAR KOMİTESİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN ZORUNLU ETİKETLEMEYİ GÖRÜŞTÜ

Avrupa Parlamentosu İç Pazar Komitesi (IMCO), Hollandalı parlamenter Toine Manders tarafından tekstil ürünlerinin özelliklerine ve etiketlendirilmesine ilişkin hazırlanan taslak raporu 8 Nisan Perşembe günü onayladı. Raporda öne çıkan temel fikir şu şekilde özetlenebilir; Tüketiciler, satın aldıkları tekstil ürünlerinin özelliklerine ilişkin doğru, anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir şekilde bilgilendirilmeliler. Bu nedenle tüm üye ülkelerde uyumu sağlanmış yeni bir AB etiketleme sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanında ürünün menşe ülkesinin de etiketinde belirtilmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun da tavsiyesi üzerine IMCO, tekstil ürünlerinin üzerinde ürünün menşe ülkesini belirten bir etiketin bulunmasının zorunlu olmasını talep ediyor. Şu anda herhangi bir tekstil ürününün menşe ülkesini üzerine “… malı” şeklinde bir etiket koyarak belirtmek tamamen isteğe bağlı ve bu, mevcut ulusal yasal düzenlemelerle mümkün. IMCO, aldığı karar ile AB içinde tam uyumu sağlanmış, yeni bir etiketleme sisteminin onayını verdi. Böylelikle tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesi, yanlış ve eksik bilgilendirmeye karşı korunması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, tüketicilerin giyecek veya herhangi bir tekstil ürünü alırken bilinçli ve karşılaştırmalı tercih yapabilmelerinin sağlanması hedefleniyor. Bunun için ihtiyaç duyulan yeni AB mevzuatı, ürünlerin yıkanmasına, temizlenmesine, korunmasına; tüm AB çapında ortak beden numaralandırılmasına ve ürünün yanıcılığı, alerjikliği gibi özelliklerine ilişkin zorunlu etiketlemeyi öngörüyor. Bu bağlamda IMCO, Avrupa Komisyonu’ndan önümüzdeki iki sene içinde, konuya ilişkin tüm AB için uyumlu bir rapor hazırlayıp sunmasını talep ediyor. Komiteden geçen taslak raporun Mayıs ya da Haziran ayında genel kurulda tartışılması öngörülüyor.