İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 NİSAN 2010

AB, 2020 YILINA KADAR OKULU BİTİRMEDEN OKULDAN AYRILMA ORANINI DÜŞÜRMEYİ VE YÜKSEK EĞİTİM ORANINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

AB Eğitim Bakanları, Madrid şehrinde 13 ve 14 Nisan tarihlerinde, eğitimin AB politikaları ve özellikle “AB 2020 Stratejisi” kapsamında oynayacağı rolü tartışmak üzere gayriresmî bir toplantı düzenlediler. Toplantıda, krizden çıkış sürecinin eğitim ve öğretime dayalı olması gerektiği vurgulandı. Bu toplantının en önemli amaçlarından biri “AB 2020 Stratejisi”nin içeriğini dikkate alarak AB’deki eğitim seviyesini artırmanın yollarını belirlemekti. AB Konseyi Haziran ayında “AB 2020 Stratejisi”nin nihai halini kararlaştırmak üzere toplanacak.  Bu nedenle, üye devletlerin 10 – 11 Mayıs tarihlerinde AB Konseyi’nin düzenleyeceği gayri resmî toplantıda, eğitim alanında 2020 yılın için belirledikleri hedefleri sunmaları bekleniyor. Öngörülen hedeflerden biri ise, AB genelinde, okulu bitirmeden okuldan ayrılma oranını yüzde 18’den yüzde 10 dolaylarına düşürmek. Ayrıca hem üniversite hem de mesleki eğitim kapsamında yüksek öğretim oranının yüzde 30’dan yüzde 40’lara çıkarılması hedefleniyor. Avrupa Birliği’nde 30 ve 34 yaş arası gençlerin sadece yüzde 31,1’i üniversite derecesine sahip, oysa bu oran Amerika Birleşmiş Devletleri’nde yüzde 40, Japonya’da ise yüzde 50 dolaylarında. 

Toplantı esnasında, ayrıca “AB 2020 Stratejisi” çerçevesinde belirlenen temel girişim alanları kapsamında (gençlik hareketliliği, yeni yetenekler ve işler için ajanda, Birlik için yenilikçilik) yeni Komisyon programlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.  Erasmus gibi mevcut Avrupa Programları’nın temel girişim alanlarının amaçlarına göre yeniden yapılandırılmasının ve genişletilmesinin söz konusu olduğu belirtildi. Özellikle gençlik hareketliliği kapsamında, hayat boyu eğitim, uluslarüstü öğrenim hareketliliği ve gençlerin topluma katılımının teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca AB eğitim programlarına katılımın 370.000’den 1 milyona çıkarılması hedefleniyor.