İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 NİSAN 2010

AB ADALET DİVANI DALİ’NİN ESERLERİNİN İKİNCİ EL SATIŞINDAKİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİR KARAR ALDI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Fondación Gala-Salvador Dalí Vakfı ile Fransa arasındaki ihtilafta Fransa’yı haklı buldu. Sözü edilen C–518/08 numaralı dava ikinci el satışa ilişkin, eserin sahibine ve mirasçılarına, eserlerinden herhangi birinin eserin ilk el değiştirmesinden sonraki ikinci el satışı üzerinden telif ücreti hakkı tanıyan fikri mülkiyet hakkıyla ilgili. Bir sanat eserinin ilk satışı ve onu takip eden ikinci el satışlardan sanatçı hayatı boyunca, sanatçının varisleri ise sanatçının ölümünden sonraki 70 yıl boyunca yararlanabiliyorlar. Mahkeme, aldığı kararda, devletlerin eser sahibi sanatçının ölümünden sonra ikinci el satıştaki hakkından kimlerin yararlanabileceğini saptayabileceğini belirtti. Paris Bölgesel Mahkemesi, Dali’nin fikri mülkiyet haklarını yöneten (sanatçı tarafından tek miras sahibi olarak atanan İspanyol Devleti adına) ilgili vakıf tarafından yapılan şikâyet üzerine daha önce bu konuda bir karar almıştı.

Fransız yasalarına göre ikinci el satış hakkı miras olarak bırakılamaz. Dali’nin eserlerinden biri Fransa’da satıldığı zaman ikinci el satıştan kaynaklanan gelir vakfa değil, doğrudan sanatçının ailesinin 5 üyesine ödeniyor.

Lüksemburg’daki mahkeme perşembe günü aldığı kararda Fransız yasalarının Avrupa hukukuyla uyuştuğunu ifade etti. Bununla birlikte, bu özel durumda, Fransız ya da İspanyol hukukundan hangisinin uygulanması gerektiğinin kararlaştırılması gereğinin altını çizdi.