İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 NİSAN 2010

ANTİ-DAMPİNG’E İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Avrupa Komisyonu, 13 Nisan tarihinde, 1858/2005/EC tüzüğünün Çin’den ithalat edilen çelik tellere ilişkin öngördüğü anti-damping vergilerinin süresinin uzatılmasını talep eden bir tüzük taslağı sundu. Ağustos 2009’da Avrupa Komisyonu’nun başlattığı soruşturmalar sonucunda,  söz konusu çelik tellerin, Avrupa Birliği gümrüğünden kaçmak için Güney Kore’den sevk edilmekte olduğu ortaya çıktı. Avrupa Komisyonu, 1999 yılında, Çin’den ithal edilen çelik tellerin Avrupa piyasasında daha ucuza satıldığına ilişkin şikâyetler üzerine söz konusu ithal ürüne yüzde 60,4’e varan vergiler koymuştu.  Alınan önlemler sonrasında,  Çin’den ithal edilen çelik tellerin miktarı azalırken Güney Kore’den ithal edilenlerin miktarının arttığı gözlenmekte.

Avrupa Konseyi’nin onaylamış olduğu 1371/2005 no’lu tüzüğe göre, düz bükülmüş silikon elektrikli çelik ihraç eden Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Rusya’nın bazı şirketlerine karşı anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, Amerikan şirketlerine karşı uygulanan anti-damping oranları yüzde 31,5 ve yüzde 37,7 arasında değişiyor.

Avrupa Komisyonu bu karara ilişkin, uygulanan anti-damping önlemlerinin süresinin 28 Ağustos tarihinde dolacağına ilişkin bir tebliğ yayımladı.  Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi istenirse, Avrupa Birliği üreticileri dilekçe sunabilir. Ancak, bu talebin, anti-damping uygulamalarına son verilmesiyle birlikte dampingin devam etmesine neden olacağına ilişkin yeterli kanıt içermesi sebebiyle, söz konusu talebin 28 Mayıs’a kadar Komisyon’a sunulması gerekiyor.

Bu karara ilişkin daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:223:0001:0026:EN:PDF