İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2010

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNDE BİRİNCİ TUR OYLAMALAR TAMAMLANDI

Toplam 27 maddeden oluşan “7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” veya kamuoyunda bilinen adıyla Anayasa Değişikliği Paketi’nin birinci tur oylaması, 28 Nisan Cuma günü yapılan 26’ıncı ve 27’inci Maddelerin oylaması ile birlikte tamamlandı. Birinci tur oylamalarında 27 maddeden herhangi biri paketin referanduma gitmesi için gereken asgari 330 kabul oyundan daha az kabul oyu almadı. İlk tur oylamalarda en düşük kabul oyu, 331 kabul oyuyla paketin Anayasa’nın Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ile ilgili 146’ıncı maddesinde değişiklik öngören 17. Maddesi’ne verildi.

En yüksek kabul oyu ise toplam 340 kabul oyu ile Anayasa’nın yeni adıyla Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili 166’ıncı maddesini değiştirmeyi öngören 24’üncü maddeye verildi. Pakette 17’inci ve 24’üncü madde dışındaki maddeler 333 ile 338 oy arasında kabul oyu aldı.

Birinci tur oylamaların sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta ikinci tur oylamalara geçilecek. Bu turda da maddelerin tümü 1. turda olduğu gibi 330 ile 367 kabul oyu arasında bir oy alırsa, değişiklik teklifi Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olacak ve kanunlaşacak. Ancak herhangi bir madde 330 kabul oyundan daha az oy alırsa, bu durumda ilgili teklif maddesi reddedilmiş olacak ve kanun teklifinden düşecek. Kabul edilen ve kanunlaşan teklif, Meclis Genel Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanı’nın kanun eline ulaştıktan sonra yapacağı incelemenin ardından kanunu tekrar görüşülmek üzere Meclis Genel Kurulu’na veya referanduma yani halk oylamasına sunma hakkı bulunuyor. Şayet Cumhurbaşkanı kanunu halkoylamasına sunarsa, kanunun yürürlüğe girmesi için halkoylamasında en az yüzde elli kabul oyu alması gerekiyor. 

Anayasa Değişikliği Paketi’nin içeriği ve Meclis oylamaları sonuçları hakkında bilgi almak için İKV tarafından hazırlanan ve www.ikv.org.tr adresinde bulunan tablolara başvurabilirsiniz.