İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2010

ET İTHALATINA İZİN ÇIKTI

Özellikle Mart ve Nisan aylarında hızla yükselen et fiyatları, Hükümet’i ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı et fiyatlarını düşürmek amacıyla çözüm üretmeye zorunlu kıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kasaplarda fiyatların takip edilmesi amacıyla “et ajanları timi” kurulacağını açıklamasıyla başlayan ithal et tartışmalarının ardından, 26 Nisan Pazartesi günü Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Et ve Balık Kurumu’na (EBK) Türkiye’ye et ithalatı konusunda yetki verildiğini açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in yaptıkları açıklamalara göre, et ithalatında öncelik Avrupa Birliği ülkelerinde olacak ve kesimlik canlı hayvan ithal edilecek. Canlı hayvan ithal edilmesi sebebiyle birçok tüketicinin ve kasabın ithal ete şüpheyle yaklaşmasına yol açan “İslami usullere göre kesim” konusunda sorun yaşanmaması amaçlanıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda önümüzdeki dönemde et ithalatının gereken zamanlarda tekrarlanabileceği, bu konuda yetkinin EBK’da olduğunu ve asıl amacın yerel hayvan üreticilerini zayıflatmak değil, yerel piyasadaki fiyatların istikrara kavuşturulması olduğu vurgulanıyor. Bunun yanında, 1993 yılında özelleştirme kapsamına alınan ve birçok et kombinesi satılan EBK ise verilen yetki ile et piyasasında düzenleyici ve denetleyici kurum olma özelliğini güçlendirmiş oluyor.

Türkiye’de 1982 yılında başlayan et ithalatı 1995’den sonra hızlanmıştı. Ancak 1997 yılında Avrupa’da başlayan BSE yani kamuoyunda bilinen adıyla deli dana hastalığı sebebiyle Türkiye et ithalatına yasak koymuştu. Bunun yanında 1998 yılında alınan 1/98 No’lu Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi kararına göre Türkiye’nin diğer Avrupa Birliği üyelerinden ithal edeceği 19 bin ton etin, özel vergi kotasına tabi tutulması gerekiyor. Buna göre Gümrük Birliği içinde olunan AB ülkelerinden ithal edilecek ilk 5 bin ton ete yüzde 30, sonraki 14 bin ton ete ise yüzde 43 oranında düşük vergi uygulanması gerekiyor. Karar’ın çıktığı 1998 yılından itibaren BSE hastalığı sebebiyle bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen Türkiye, yeni alınan et ithalatı kararının ardından AB ülkelerinden ithal edilecek etin 19 bin ton sınırı içerisindeki kısmını, bu vergi kotasına tabi tutacak.