İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-2 MAYIS 2010

ANTİ-DAMPİNG’E İLİŞKİN SON GELİŞMELER

AB Konseyi’nin onaylamış olduğu 1487/2005 no’lu tüzüğe göre, polyester iplik ihraç eden Çin’in bazı şirketlerine karşı anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, Çin şirketlerine karşı uygulanan anti-damping oranları yüzde 14,1 ve yüzde 56,2 arasında değişecek. Avrupa Komisyonu bu karara ilişkin, uygulanan anti-damping önlemlerinin süresinin 17 Eylül 2010 tarihinde dolacağına ilişkin bir tebliğ yayımladı. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi istenirse, Avrupa Birliği üreticileri bu yönde talep belirten bir dilekçe sunabilecek. Ancak, talebin, anti-damping uygulamalarına son verilmesine rağmen, dampingin devam edeceğine ilişkin yeterli kanıt içermesi ve 7 Haziran’a kadar Komisyon’a sunulması gerekiyor.

Bu karara ilişkin daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:240:0001:0016:EN:PDF

Öte yandan, AB Konseyi’nin onayladığı 1631/2005 no’lu tüzüğe göre, trichloroisosiyanurik asit ihraç eden Çin ve ABD’nin bazı şirketlerine karşı anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildi. Söz konusu şirketlere karşı uygulanan anti-damping oranları ise yüzde 7,3 ve yüzde 42,6 arasında değişiyor. Ancak uygulanan anti-damping önlemlerinin süresinin 8 Ekim 2010 tarihinde dolacağına ilişkin bir tebliğ yayımlandı. Bu kararın Avrupa Birliği üreticileri tarafından yeniden gözden geçirilmesi istendiği takdirde, 8 Temmuz’a kadar Avrupa Komisyonu’na taleplerin sunulması bekleniliyor.

Bu karara ilişkin daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:261:0001:0012:EN:PDF