İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2010

AB’DE KARBONDİYOKSİT SALINIMLARINI 2020 YILINA KADAR YÜZDE 20’DEN FAZLA AZALTMAYI TAAHHÜT EDEN ŞEHİRLERİN SAYISI ARTIYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, İspanta Başbakanı Josée Luis Rodriguez Zapatero ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek’in katıldığı 4 Mayıs 2010 tarihli törende 500 şehrin belediye başkanları Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladılar. Böylece 2020 yılında karbondiyoksit salınımını yüzde 20’den fazla azaltmayı taahhüt eden şehir/bölge/yerel idare sayısı 1600’ü aştı. Karbonsiyoksit salınımlarını azaltmak için yapılacaklar arasında enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımı, kamuoyu farkındalığının artırılması ve iyi örneklerin paylaşımı yer alıyor. Sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmının Avrupa vatandaşlarının yüzde 80’inden fazlasının yaşadığı ve toplam enerjisinin yüzde 80’inden fazlasının tüketildiği şehirlerde üretildiği dikkate alındığında şehirlerde yapılacak çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Ramón Luis Valcárel Siso, Kopenhag Zirvesi’nin başarısızlığına rağmen yerel yöneticilerin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla çeşitli programları hayata geçirdiklerini hatırlattı. Valcárel Siso ayrıca Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olan yerel ve bölgesel yetkilileri bölgeler ve şehirler tarafından uygulanan sürdürülebilir enerji politika araçlarına ilişkin araştırmaya katılmaya davet etti. Söz konusu araştırmanın sonuçları, AB’nin enerji faaliyet planına Bölgeler Komitesi’nin yapacağı katkının hazırlanmasında kullanılacak. Transatlantik işbirliğinin önemini de vurgulayan Valcárel Siso gelecekte ABD’deki belediye başkanlarıyla da anlaşma imzalanacağını ifade etti.

Bilindiği üzere Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne ülkemizden sadece Karşıyaka Belediyesi taraf. Sözleşme ve taraf olan şehirler/bölgeler, yürütülen çalışmalarla ilgili daha detaylı bilgi http://www.eumayors.eu/home_en.htm internet adresinde yer alıyor.