İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 MAYIS 2010

TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞININ KORUNMASINDAN SORUMLU KOMİSYON ÜYESİ DALLİ UZUN VADELİ GİRİŞİMLERİNİ ANLATTI

4 Mayıs 2010 tarihinde Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi John Dalli, Avrupa Parlamentosu’nun Çevre Komitesi’yle (ENVI) birlikte önceliklerini açıkladı. Dalli'nin tüketici haklarını korumaya yönelik vurguladığı önlemlerden biri Avrupa Birliği için alternatif uyuşmazlık çözümü olarak ilan edilen ve toplu tazminat konusundaki beyaz kitap ile bağlantılı, yayınlanacak bir yeşil raporu içeriyor. Ayrıca tüketici puan tablolarını da destekleyen Dalli genel ürün güvenliği talimatlarını da yeniden gündeme getirdi.

Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi John Dalli; üye devletlerin, topraklarında genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) ekimine izin verip vermeme konusundaki özgürlüklerini garanti altına alan bir girişimi hazırlıyor. Bununla birlikte hayvan sağlığı konusundaki girişimler de; yeni hayvan sağlığı kanunları, Parlamento ve Konseye hayvan klonlama konusunda bir raporu, hayvan taşımacılığı alanında düzenlemenin uygulanmasına ilişkin raporu ve Avrupa Birliği'nin hayvanları koruma ve refah konularındaki stratejisini, ayrıca veterinerlik ile ilgili ilaçların talimatlarının gözden geçirilmesini içeriyor.