İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2010

“MALİ KURAL TASARI”SINA SON ŞEKLİ VERİLDİ

Türkiye için yüzde 1’lik bütçe açığı ve yüzde 5’lik büyüme öngören Mali Kural Tasarısı’na 10 Mayıs’ta, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda son şekli verildi. Amaçları kısaca, kamu maliyesi politikalarına uzun vadeli öngörülebilirlik getirmek, ekonomide güven ve istikrarı güçlendirmek, mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek şeklinde özetlenebilecek mali kuralın uygulanması, orta vadeli programın bir adım öteye taşınması anlamına geliyor. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 11 Mayıs’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, orta vadeli program ile Avrupa’nın bir adım önündeyken mali kuralla 5 adım önüne geçildiğini ifade etti. Büyüme tahminleriyle ilgili yılda iki defa güncelleme yapılabileceği, orta vadeli program ile orta vadeli mali planın bundan sonra birleştirileceği ve 15 Haziran tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Mali kural ile orta-uzun vadede bütçe açığının GSYİH’nin yüzde 1’i seviyesine çekilmesi hedefleniyor.