İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2010

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Avro Alanı devlet ve hükümet başkanları 7 Mayıs’ta toplandı. Liderler, daha önce Eurogroup tarafından ortaya konulan Yunanistan’ı kurtarma paketine onay verdiler ve birtakım kararlar aldılar. Yunanistan ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle Avro Alanı finans piyasalarının ve ülke ekonomilerinin olumsuz etkilenmesini önlemek   amacıyla   16   ülkenin   liderleri,   AB’de  bütçe   disiplinin sıkıştırılması ve Avro Alanı’nda bir “Avrupa İstikrar Mekanizması” kurulması üzerinde anlaşmaya vardılar. Ayrıca ülkeye, 19 Mayıs’ta vadesi dolan 9 milyar Avro’luk borç ödemesinden önce kararlaştırılan kredinin ilk diliminin ödeneceğini de beyan ettiler.

Avro Alanı liderleri sadece Yunanistan’ın değil, Avro Alanı’nın mali istikrarı için, tüm Avro Alanı üye ülkelerinin, bütün kurumlarla birlikte (Konsey, Komisyon, Avrupa Merkez Bankası) gerekli tedbirleri alacaklarını, bu amaçla daha sıkı bir mali düzen çerçevesinde ilave önlemler alınması ve Komisyon’un bu önlemleri uygulamasının gerekli olduğunu beyan ettiler. İkinci olarak, üye ülkeler arasında ekonomik koordinasyonun sağlanması amacıyla harekete geçeceklerini ve Komisyon’un AB’de mali istikrarın sağlanması amacıyla “Avrupa İstikrar Mekanizması” adı altında bir mekanizma ortaya koyacağını ve bunun ECOFIN Konseyi’nde görüşüleceğini, ayrıca bütçe gözetiminin güçlendirilmesi ve ekonomi politikalarının koordinasyonu için birtakım öneriler getirileceğini açıkladılar. Üçüncü olarak,  finansal piyasalara ilişkin reformların acilen tamamlanması gerektiğini belirttiler.

9 Mayıs’ta olağanüstü toplanan AB ekonomi ve maliye bakanları Yunanistan’daki borç kriziyle sarsılan piyasaları sakinleştirmek, AB’de finansal istikrarı sağlamak ve gelecekteki krizleri önlemek amacıyla kapsamlı bir önlemler paketi üzerinde anlaşmaya vardılar. Paketle birlikte 7 Mayıs’ta görüşülen, “Avrupa İstikrar Mekanizması” kurulması kararı da onaylandı.  Mekanizma, AB Antlaşması’nın 122’nci maddesine ve Avro Alanı üye ülkelerinin vardığı hükümetlararası anlaşmaya dayanılarak onaylandı. 122’nci madde, üye ülkelerin kontrolü dışında gelişen olağanüstü durumlarda mali destek sağlanabilmesine imkân veriyor. Üç yıl süreli ve toplam 720 milyar Avro değerindeki acil durum paketine AB bütçesinden 60 milyar Avro, AB üye ülkelerinden kredi garantisi ve karşılıklı kredi şeklinde toplam 440 milyar Avro finansman sağlanacak. IMF de AB katkısının yarısı olmak üzere 220 milyar Avro katkıda bulunacak.